Sprzęty geodezyjne- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprzęty geodezyjne- opracowanie - strona 1 Sprzęty geodezyjne- opracowanie - strona 2 Sprzęty geodezyjne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SPRZĘTY GEODEZYJNE
Tachimetr jest przyrządem geodezyjnym umożliwiającym jednoczesny pomiar
sytuacyjny i wysokościowy w wyniku którego ze stanowiska instrumentu można wyznaczyć
położenie przestrzenne dowolnego punktu terenowego (pikiety). Położeni sytuacyjne pikiety
określa się metodą biegunową, czyli przez pomiar kąta poziomego i odległości zredukowanej
lub odległości skośnej i kąta pionowego. Wynika stąd, że każdy tachimetr musi być
wyposażony w koło poziome, pionowe dalmierz. Tachimetr optyczny stanowi połączenie
teodolitu
z
dalmierzem
optycznym:
zwykłym
(kreskowym),
diagramowym
lub
dwuobrazowym. Tachimertem zwykłym jest niemal każdy teodolit optyczny, ponieważ
umożliwia pomiar obydwu rodzajów kątów, zaś na płytce ogniskowej w jego lunecie z reguły
znajduje się dalmierz kreskowy zwanym też dalmierzem nitkowym lub dalmierzem
Reichenbacha.
W tachimetrach autoredukcyjnych
firmy Zeiss takich jak Deltha, Kedta lub ich
odpowiednikach produkowanych przez inne firmy (Wild, Kern, Opton) można od razu
określić odległość poziomą, a w niektórych przypadkach także i przewyższenie. Optyczny
pomiar odległości opiera się na rozwiązaniu trójkąta paralaktycznego. Rozwiązania
wykorzystują dwa rodzaje konsrtukcji tego trójkąta.
a)
b/2

A
D
 - kąt paralaktyczny
D

 ctg
b
2
2
/2
D
b

ctg
2
2
B
b
b)
-D-
A

B
b
D  b ctg
Optyczne dalmierze dwuobrazowe działają w oparciu o rozwiązanie trójkąta
prostokątnego z rys. b.
Tachimetry optyczne stopniowo wychodzą z użycia zastępowane przez
dokładniejsze, szybsze w pomiarze i wygodniejsze w użyciu tachimetry elektroniczne. Są to
albo teodolity połączone z nasadkami dalmierzami elektromagnetycznymi oraz zintegrowane
tachimetry elektroniczne określane wyrażeniem Total Station. Tachimetr tego typu stanowi
połączenie teodolitu elektronicznego z dalmierzem elektrooptycznym oraz rejestrator
wewnętrzny służący do automatycznego rejestrowania i przetwarzania danych. Poszczególne
zespoły umieszczone są we wspólnej obudowie tworząc jednolity system pomiarowoobliczeniowy. Stosuje się również nasadki dalmiercze (dalmierz nasadkowy) nakładane na
teodolit optyczny lub elektroniczny.
Do najbardziej znanych w Polsce tachimetrów elektronicznych należą firmy
europejskie: Leitz-Wild (Leica), szwedzki AGA Geotronics (obecna nazwa : Spectra
Precisions), Carl Zeiss; oraz japońskie: Sokkia, Topcon, Nikon, Pentax.
TACHIMETRY OPTYCZNE
1.
Tachimetry zwykłe
Siatka celownicza z kreskami dalmierczymi
g
p
p
s
d
Przy użyciu pionowo ustawionej łaty z podziałem centymetrowym można określić
odległość
d = kl + c pomiędzy stanowiskiem instrumentu a łatą, gdzie
k – stała mnożna dalmierza kreskowego przywierająca najczęściej wartość 100
c – stała dodawania dalmierza kreskowego, najczęściej c=0 (czasem ok. 30 cm)
l – długość odcinka obrazu łaty widocznego w lunecie pomiędzy kreskami dalmierczymi,
zatem odcinek ten jest równy: l = g – d.
Podczas prac tachimetrycznych luneta teodolitu może być nachylona pod dowolnym
kątem  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz