Analiza śladowa - strona 2

Spektroskopia 2 - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330

TECHNIKI SPEKTROMETRII ATOMOWEJ Emisyjna spektrometria atomowa Absorpcyjna spektrometria atomowa Fluorescencyjna spektrometria atomowa Informacje uzyskiwane w oparciu o pomiary spektroskopowe: - skład chemiczny obiektu – identyfikacja sygnałów spektroskopowych - temperatura – identyfikac...

Spektroskopowe metody analityczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

1. Podstawy i podział spektroskopii 5 Podział spektroskopii według zakresu promieniowania 5 Podział spektroskopii według rodzajów układów materialnych 9 Podział spektroskopii według metod otrzymywania widma. 12 2. Spektroskopia a spektrofotometria 14 3. Prawa absorpcji 15 1.1 Współczynni...

Wejściówki z laboratorium z analitycznej

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1526

ćw. 1 - cholesterol w jakim celu dodaje się bezwodnika octowego (w celu zapobiegnięcia hydrolizy) co to jest cholesterol (krótko go opisać) w jakich produktach jest go najwięcej (wymienić 3 z instrukcji gdzie jego zawartość była największa) opisać po kolei przebieg ćwiczenia ćw. 2 - zagęszczanie jon...

Analiza lądowa - Wykład1

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Chemia Analityczna II Analiza śladowa: ślady- to pojęcie wiąże się wyłącznie z ilością składnika w próbce. W przypadku analizy śladowej ważnym problemem jest reprezentatywność próbki. Zależność stopnia trudności analizy od stężenia: ...

Analiza lądowa - Wykład 2

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

PROBLEMY JAKOŚCI Jakość- stopień doskonałości charakteryzujący przedmiot, materiał, wynik analityczny... Jakość pomiarów analitycznych (chemicznych,...) oznacza: spełnienie specyficznych wymogów odbiorcy (np. klienta) zapewnienie zaufania do otrzymanych wyników przez wszystkich, którzy będą ich ...

Analiza lądowa - Wykład 3

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Kalibracja cd... 1) y = b • emx y* = lny y* = lnb + m • x y- sygnał analityczny x- stężenie analitu 2) y = b • xn y* = log y x* = log x → y* = logb +nx* 3) y = b + m • 1/x x* = 1/x → y = b + m • x* Uwaga dotycząca kalibracji: Standard wewnętrzny, to referencyjny związek o własnościach chemiczn...

Analiza lądowa - Wykład 4

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

ANALITYCZNE METODY SPEKTROSKOPOWE Spektrometria λ zjawisko odpowiedzialne za widmo gamma 003- 30 pm reakcje jądrowe rentgenowska 0,001- 1 nm przejście elektronów wewnętrznych Optyczne w obszarze: nadfioletu widzialnym podczerwieni 10 nm- 3 μm 10- 380 nm 380- 780 nm 0,78- 3 μm przej...

Analiza lądowa - Wykład5

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

OZNACZANIE PIERWIASTKÓW METODAMI SPOKTROMETRII OPTYCZNEJ W spektrometrii optycznej stosujemy: metody emisyjne metody absorpcyjne metody fluorescencji Metody atomizacji: a) w płomieniu 1700- 3150 ˚C b) elektrotermiczne 1200- 3000 ˚C c) indukcyjnie sprzężona plazma argonowa 6000- 8000 ˚C d) w ...

Analiza lądowa - Wykład6

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

EMISYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA WYŁADOWANIA JARZENIOWEGO Charakterystyka analityczna metody: służy zasadniczo do analizy substancji stałych, głównie materiałów przewodzących (np. stopy metali) oznacza się: zarówno pierwiastki matrycy (%) jak...

Analiza lądowa Wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1022

Metody rentgenowskie cd Absorpcja Promieniowanie rentgenowskie przechodzi przez materię, podobnie jak promieniowanie widzialne (optyczne), różnica polega na tym, że w przypadku promieniowania widzialnego absorpcja zależy od budowy cząstki absorbującej, zaś w przypadku widma rentgenowskiego absorpc...