Analiza śladowa

note /search

Atomowa spektrometria emisyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1442

Sprawozdanie z ćw. 6 Atomowa spektrometria emisyjna Opis metody Pomiary zostały wykonane techiką emisyjnej spektrometrii atomowej indukcyjnie sprzężonej plazmy. Polega ona na wytworzeniu plazmy, która wbudzana jest wyładowaniem iskrowym w strumieniu argonu i podtrzymywana za pomocą cewki zasilane...

Tabelka Intenstywnosci - ASA

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

λ - długośc fali, przy jakiej występują piki I - intensywnośc piku C - stężenie pierwiastka równe 5 ppm. Pomiar zawartości wymienionych pierwiastków w cwiczeniu Pierwiastek Intensywnośc Wzorzec Próbka Zn λ1 213.856 λ2 202.548 λ3 206.2 λ1 213.856 λ2 202.548 λ3 206.2 I1 C I2 C ...

Analiza preparatów farmaceutycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2975

Kurs: Analiza chemiczna i śladowa ĆW. 7 ANALIZA PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z moŜliwościami klasycznych metod analizy ilościowej w zastosowaniu do analizy substancji leczniczych. I BEZPOŚREDNIE ALKALIMETRYCZNE OZNACZANIE KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO W PREP...

Analiza próbek metodą atomowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1400

Ćwiczenie 4. Analiza próbek metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) Oznaczanie miedzi, cynku, manganu, niklu i żelaza w stopach Celem ćwiczenia jest zapoznanie się zasadą działania i metodą atomowej spektroskopii absorpcyjnej ASA. ...

Obliczenia Chemiczne zapotrzebowanie na tlen

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

Obliczenia Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChzT) Nastawianie miana soli Mohra (Fe(NH4)2(SO4)2) Objętości soli Mohra użyta do zmiareczkowania: Liczba moli soli Mohra w PR miareczkowania: Objętość pobranej analizy: Objętość początkowa dichromianu (VI) potasu: Objętość soli Mohra zużyta na

Analiza lądowa - Egzamin - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Przykładowe pytania na egzamin z Analizy chemicznej i śladowej. Wyjaśnij pojęcia: ppm, ppb, granica wykrywalności, sygnał analityczny, próbka, ICP-OES, ASA, metoda różnicowa, walidacja, niepewność, spójność pomiarowa. Propagacja błędów (wzor...

Fluorymetria - omówinie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2926

Fluorymetria Oznaczenie stężenia jonow chlorkowych metodą wygaszania fluorescencji chininy Wstęp Fluorymetria - instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca zjawisko emisji promieniowania fluorescencyjnego przez cząsteczki ozna...

Oznaczanie cholesterolu metodą pearsona - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 4095

Oznaczanie cholesterolu całkowitego metodą Pearsona Wstęp Cholesterol to organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany również do alkoholi. W organizmie człowieka odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych, m.in.: syntezie witaminy D3 oraz wielu hormonów, jest także s...

Analiza lądowa - Pytania i odpowiedzi z referatów

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

PYTANIA Z REFERATÓW Składniki wody morskiej, metody jej oznaczanie (podaj 5-10 metod). Co to jest gleba, charakterystyka (najważniejsze, że to układ trójfazowy)? Jakie parametry i składniki oznaczamy w glebie? Co to jest specjacja, jak rozdzielamy formy specjacyjne? Jakie metody stosujemy do ozna...

Spektroskopia 1 - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456

Metody spektrometrii atomowej Isaac Newton (1643-1727) XIX wiek – początki spektrochemii 1859 – Kirchhoff i Bunsen stwierdzają, że „relacja między zdolnością emisji i absorpcji promieniowania o tej samej długości fali jest stała dla wszystkich ciał w tej samej temperaturze” i wyjaśniają pows...