Fluorymetria - omówinie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fluorymetria - omówinie - strona 1 Fluorymetria - omówinie - strona 2 Fluorymetria - omówinie - strona 3

Fragment notatki:

Fluorymetria
Oznaczenie stężenia jonow chlorkowych metodą wygaszania fluorescencji chininy
Wstęp
Fluorymetria - instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca zjawisko emisji promieniowania fluorescencyjnego przez cząsteczki oznaczanego składnika. Intensywność emitowanego promieniowania jest proporcjonalna do stężenia składnika w badanej próbce. Za pomocą fluorymetrii można oznaczać także pierwiastki śladowe, po ich przeprowadzeniu w fluoryzujące kompleksy z odpowiednimi odczynnikami organicznymi.
Źródłem nadfioletowego promieniowania wzbudzającego jest najczęściej lampa rtęciowa lub lampa ksenonowa. Promieniowanie wzbudzające i promieniowanie fluorescencji przechodzą przez odpowiednie filtry - pierwotny i wtórny. Detektor promieniowania fluorescencji usytuowany jest pod kątem prostym do wiązki promieniowania wzbudzającego. Fluorymetria należy do najczulszych metod chemicznej analizy ilościowej.
Fluorescencja - jeden z rodzajów luminescencji - zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10−8 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję.
Chinina (C20H24N2O2) - organiczny związek chemiczny, alkaloid o gorzkim smaku, znajdujący się w korze drzewa chinowego rosnącego w Ameryce Południowej w Andach. Chinina była pierwszym skutecznym lekiem przeciw malarii.
Wykazuje właściwości fluorescencyjne.
Wykonanie ćwiczenia
Do pięciu kolbek o pojemności 25ml każda, dodano 1ml chininy oraz roztwór NaCl o stężeniu 5g/dm^3=0,005g/ml w ilości odpowiednio:
1)0ml
2)0,5ml
3)1,0ml
4)2,5ml
5)5,0ml
Każdą z kolbek dopełniamy do kreski 0,05M H2SO4.
Spektrofotometr ustawiono na długość fali 404nm. Maksymalna wartość natężenia została skalibrowana na natężenie fluorescencji dla roztworu standardowego.
Następnie do każdej kolbki z NaCl dodano po 1ml chinniny i uzupełniono do kreski kwasem siarkowym. Następnie zmierzono wartość natężenie fluorescencji próbek.
Następnie poprano próbkę do analizy, dopełniono do kreski 0,05M H2SO4 i dodano 1ml chininy. Zmierzono wartość fluorescencji próbki.
Wyniki i obliczenia
Wartość fluorescencji analizy: 0,9
Stężenie jonów chlorkowych w każdej z próbek:
m=0g c=0g/dm^3
m=0,005g/ml*0,5ml=0,0025g c= 0,0025g/0,050dm^3=0,05g/dm^3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz