Emisja promieniowania

note /search

Widmo promieniowania X

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

elektronów o energii kinetycznej przechodząc w pobliŜu jądra ulega odchyleniu → emisja promieniowania...

Fluorymetria, sem V

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Diagnostyka molekularna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5012

źródła światła wzbudzającego. Czas procesu (od wzbudzenia molekuły luminoforu do emisji promieniowania...

Emitery - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Optoelektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

przez wymuszoną emisję promieniowania. Jest to kwantowy generator optyczny prawie spójnego promieniowania...

Luminescencja - ćwiczenia

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980

nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ciał ogrzanych do wysokich temperatur...

Luminescencja - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1099

nazywana jest kaŜda emisja promieniowania, która nie jest świeceniem ciał ogrzanych do wysokich temperatur...