Widmo promieniowania X

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Widmo promieniowania X - strona 1

Fragment notatki:

WIDMO PROMIENIOWANIA X Ź ródło: lampa X - Roentgen (1895) Zasada: wi ą zka elektronów o energii do 30 keV wychodz ą ca z katody uderza w metalow ą anod ę (antykatod ę ) gdzie ulega rozproszeniu → generacja zło Ŝ onego widma zale Ŝ nego od WN składaj ą cego si ę z:  ci ą głego widma tła (bremsstrahlung)  widma charakterystycznego atomów anody Wyja ś nienie pochodzenia: Kossel (1914) • widmo tła (bremsstrahlung): Wi ą zka elektronów o energii kinetycznej przechodz ą c w pobli Ŝ u j ą dra ulega odchyleniu → emisja promieniowania ci ą głego o energii (długo ś ci fali) progowej • widmo charakterystyczne atomów anody: Wi ą zka elektronów dodatkowo wzbudza atomy anody - elektrony z wy Ŝ szych orbit obsadzaj ą orbity ni Ŝ ej poło Ŝ one m → emisja fotonów X o cz ę stotliwo ś ci gdzie: s - stała ekranowania → zgodno ść z III postulatem Bohra ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz