Rutherford model

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rutherford model - strona 1 Rutherford model - strona 2

Fragment notatki:

RUTHERFORD MODEL (1911) Idea: oparta na wyniku do ś wiadczenia Rutherforda → atom jako pusta przestrze ń składa si ę z :  ładunku dodatniego o niewielkim rozmiarze - promieniu ~ 10 -12 (m)  electron(s) moving on circular orbit(s) - radius ~ 10 -9 (m) → model „planetarny” - analogia do Układu Słonecznego Co wyja ś nił? warto ść energii jonizacji atomu wodoru H ! Zało Ŝ enie: atom H składa si ę z pary: elektron - j ą dro (proton)- przybli Ŝ enie punktu materialnego - elektron porusza si ę pod wpływem siły do ś rodkowej Coloumba po orbicie kołowej wokół j ą dra Energia całkowita elektronu w atomie Energia całkowita elektronu w atomie zgodna z do ś wiadczaln ą warto ś ci ą energii jonizacji atomu H Podstawowa sprzeczno ść : Zgodnie z podstawowa reguł ą elektrodynamiki elektron jako cz ą stka poruszaj ą ca si ę pod wpływem siły do ś rodkowej po okr ę gu powinna energi ę przez promieniowanie (jak w synchrotronie) i w ko ń cu upa ść na j ą dro po czasie ~ 10 -6 (s); jednak atom H jest stabilny (H 2 ) - dlaczego? Dalej niewyja ś nione zjawiska:  dyskretna struktura widm emisyjnych wzbudzonych atomów • kwantowy charakter emisji oraz absorpcji ś wiatła • zło Ŝ ona struktura widma promieniowania X

(…)


RUTHERFORD MODEL (1911)
Idea: oparta na wyniku doświadczenia Rutherforda → atom jako pusta przestrzeń
składa się z :
 ładunku dodatniego o niewielkim rozmiarze - promieniu ~ 10-12 (m)
 electron(s) moving on circular orbit(s) - radius ~ 10-9 (m)
→ model „planetarny” - analogia do Układu Słonecznego
Co wyjaśnił?
wartość energii jonizacji atomu wodoru H !
ZałoŜenie: atom H składa się z pary…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz