Energia jonizacji

note /search

Rutherford model

  • Politechnika Śląska
  • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Co wyjaśnił? wartość energii jonizacji atomu wodoru H ! ZałoŜenie: atom H składa się z pary: elektron - jądro...

Zasada Pauliego - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

zjonizowany) będzie więc miał energię jonizacji: Tyle trzeba dostarczyć energii, żeby oderwać drugi elektron...

Ćwiczenia - zasada Pauliego

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

zjonizowany) będzie więc miał energię jonizacji: Tyle trzeba dostarczyć energii, żeby oderwać drugi elektron...

Pytania egzeminacyjne 1995-98

  • Politechnika Śląska
  • Chemia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

Który z orbitali ma największą energię: 3d, 4s, 4p, 5s, 4j. Przedstaw względne ( ? ) energii jonizacji w szeregu...