Energia jonizacji

Rutherford model

  • Politechnika Śląska
  • prof Jacek Szuber
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

Co wyjaśnił? wartość energii jonizacji atomu wodoru H ! ZałoŜenie: atom H składa się z pary: elektron - jądro...

Zasada Pauliego - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

zjonizowany) będzie więc miał energię jonizacji: Tyle trzeba dostarczyć energii, żeby oderwać drugi elektron...

Ćwiczenia - zasada Pauliego

  • Politechnika Wrocławska
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

zjonizowany) będzie więc miał energię jonizacji: Tyle trzeba dostarczyć energii, żeby oderwać drugi elektron...

Pytania egzeminacyjne 1995-98

  • Politechnika Śląska
  • dr Grzegorz Pomorski
  • Chemia ogólna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

Który z orbitali ma największą energię: 3d, 4s, 4p, 5s, 4j. Przedstaw względne ( ? ) energii jonizacji w szeregu...