Pytania egzeminacyjne 1995-98

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzeminacyjne 1995-98 - strona 1 Pytania egzeminacyjne 1995-98 - strona 2

Fragment notatki:

CHEMIA PYTANIA EGZAMINACYJNE Z LAT 1995/98
Dlaczego woda się nie pali.
Uszereguj jony według wzrastającego promienia: S 0 , S +4 , S -2 , S +6 .
Który związek ma większy moment dipolowy: NH 3 czy NF 3 (typy hybrydyzacji).
Narysuj struktury wody utworzone na skutek wiązań wodorowych.
Podać związki w których tlen nie występuje na -2 stopniu utleniania.
Podać długość wiązań, energię wiązań, polarność grup: OH, HS, HSe, HTe. Obliczyć rząd wiązania w CO 2 .
Narysować diagram energii chlorku litu.
Czy Sn 2+ czy Sn 4+ jest bardziej elektroujemna (co się z tym wiąże).
Uzupełnić reakcję: KMnO 4 + NH 3 → Oblicz energię wiązań BrCl jeśli: Br − Br 48 kcal / mol
Cl − Cl 10 kcal / mol
Uzupełnić reakcję: K 2 Cr 2 O 7 + KJ →
Jak przebiega, dlaczego redukuje: Cr 2+ + 2J - → J 2 + Cr
Uzupełnić reakcję: HNO 3 + P → Porównać długość wiązań: NO , H 2 O
Który z orbitali ma największą energię: 3d, 4s, 4p, 5s, 4j.
Przedstaw względne ( ? ) energii jonizacji w szeregu: Cl - , Cl, HCl.
Drobina ozonu posiada u = 0,5. Narysować ją.
Przedstaw rozmieszczenie elektronów na orbitalach opisanych liczbami: n = 6; l = 2; m = -2, -1, 0, 1, 2; s = ± ½
Podaj reakcję otrzymywania substratów w wyniku oddziaływania helu na beryl.
Podaj długość wiązania, polarność, polaryzowalność w szeregu: HF, HCl, HBr, HJ.
Który pierwiastek i dlaczego ma większy charakter dodatni: Be czy Ca.
Która cząsteczka i dlaczego ma większy dodatni moment dipolowy: H 2 O czy H 2 S.
Która cząsteczka ma większą energię wiązania: O 2 czy Cl 2 .
Jaki typ hybrydyzacji i kształt podstawy mają: ClO 2 i CO 3 -2 . Narysować je.
Uzupełnić reakcję: Mn 2+ + PbO 2 + H + →
Określić względną polaryzowalność elektronów na orbitalach s i p dla tej samej liczby kwantowej -n.
Który związek posiada moment dipolowy: Br 2 , Cl 2 , BrCl, CH 4 , CH 3 Cl, CHCl 3 .
Struktury asocjacyjne kwasu octowego.
Podać strukturę rezonansową związku XeF 2 .
Hybrydyzacja i kształt NH 3 , NH 4 + .
Rodzaje wiązań (przykłady) międzycząsteczkowych.
Porównaj długość i energię wiązania w cząsteczce: Br 2 , HBr.
Porównaj stopień utleniania siarki w związkach: S, H 2 S, SO 2 , Cl 2 S 2 O 3 .
Wzór sumaryczny i strukturalny węgliku wapnia, tiosiarczanu sodu.
Podać przykłady wiązania wodorowego międzycząsteczkowego i wewnątrzcząsteczkowego.
Jaki typ oddziaływań Van der Waalsa występuje w HJ i H 2 O.
Podać struktury geometryczne PCl

(…)

….
Podkreśl związki posiadające moment dipolowy: CO2, H2S, SO2, CS2, HgCl2. Odpowiedź uzasadnij.
Podkreśl w parach tlenki posiadające bardziej kwasowy charakter: Cr2O3 i CrO3, MnO i Mn2O7. Odpowiedź uzasadnij.
Uzupełnij reakcję: HCl + O2 → Podać wartościowość azotu w związkach: NH3, N2H4, NH2OH.
Jaką objetość w warunkach normalnych zajmuje 6,02*1023 cząsteczek azotu, a jaką 3,01*1023 cząsteczek tlenku azotu?
W jakim stosunku objętościowym reagują ze sobą tlen i amoniak, jeśli produktem reakcji jest: a) woda i azot b) kwas azotowy (V) i woda
Porównaj na podstawie litu i potasu: a) promień atomowy b) energię jonizacji c) elektroujemność
Jaki typ hybrydyzacji i kształt cząsteczki mają: SiF4, NH4+. Narysować je.
Podać przykłady wiązań wodorowych międzycząsteczkowych i wewnątrzcząsteczkowych.
Napisz wzór sumaryczny i strukturalny węgliku wapnia [ CaC2 ] i fosforanu wapnia [ Ca3(PO4)2 ].
1
1

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz