Oznaczanie cholesterolu metodą pearsona - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie cholesterolu metodą pearsona - omówienie  - strona 1 Oznaczanie cholesterolu metodą pearsona - omówienie  - strona 2 Oznaczanie cholesterolu metodą pearsona - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Oznaczanie cholesterolu całkowitego metodą Pearsona
Wstęp
Cholesterol to organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany również do alkoholi. W organizmie człowieka odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biochemicznych, m.in.: syntezie witaminy D3 oraz wielu hormonów, jest także składnikiem błon komórkowych.
Związek ten oznacza się metodą spektrofotometryczną, w oparciu o reakcję dehydratacji cholesterolu w obecności bezwodnika octowego i kwasu p-toluenosulfonowego. Próbkę oznacza się badając jej absorbancję względem wzorca i wyznaczając jej stężenie, korzystając z liniowej zależności C(A). Wykonanie oznaczenia
Analizowaną próbkę zważono, a następnie rozpuszczono w cykloheksanie i ponownie zważono. Następnie roztwór przesączono przez bibułkę filtracyjną. W siedmiu probówkach umieszczono:
- Dwa razy po 0.25ml rozpuszczonej próbki
- 0.25ml wody jako ślepa próba
- Cztery roztwory wzorcowe - 0.05ml, 0.1ml, 0,2ml i 0.4ml wzorca cholesterolu w lodowatym kwasie octowym o stężeniu 200mg na 100ml wzorca. Dodatkowo do każdej probówki z roztworem wzorcowym dodano po 0.2ml wody.
Następnie do każdej probówki dodano po 1ml kwasu p-toluenosulfonowego i po 3 ml bezwodnika kwasu octowego i zamieszano, po czym dodano 0.5ml stężonego H2SO4.
Absorbancję każdej próbki zmierzono po 20 minutach, przy długości fali 550nm, jako punktu odniesienia używając ślepej próby. Wyniki:
Masa próbki smalcu: 0,5967g
Masa próbki smalcu rozpuszczonej w cykloheksanie: 4,5975g
Masa cykloheksanu: 4,5975g-0,5967g= 4,0008g
Do wyliczenia objętości próbki używamy gęstości cykloheksanu (zakładamy, że objętość nie zmieniła się po rozpuszczeniu w nim próbki smalcu):
V=m/ρ=4,0008/0,779=5,13ml
Wyniki pomiaru absorbancji:
Wzorzec 1: Błędny wynik Próbka 1: 0,168
Wzorzec 2: 0,016 Próbka 2: 0,172 Wzorzec 3: 0,106 Średnia: 0,170
Wzorzec 4: 0,345
Za sugestią dr hab. P. Pohl, która nadzorowała, a także porównując wyniki z niezależnym zespołem badawczym, postanowiono uznać wartość absorbancji wzorca nr 3 za jedyną poprawną i na niej oprzeć dalsze obliczenia.
Obliczenia
Stężenie wzorca jest równe 200mg/100ml=2mg/ml
Masy cholesterolu w roztorach wzorca:
m1=0,05ml*2mg/ml=0,1mg m2=0,2mg


(…)


Zawartość cholesterolu w smalcu o masie 0,5967g (z roztworu o objętości 5,13ml):
0,25ml - 0,594mg
5,13ml - x
x=12,2mg Zawartość cholesterolu w 100g smalcu:
0,5967g - 12,2mg
100g - x
x=2045mg Porównanie wyniku
Następujące obliczenia zostały przeprowadzone z użyciem wyników absorbancji wzorca niezależnej grupy kontrolnej, gdyż wystąpiły wątpliwości co do dokładności naszego pomiaru.
Wyniki pomiaru…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz