Analiza śladowa - strona 3

Analiza lądowa - Wykład 8

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

ABSORPCYJNA SPEKTROFOTOMETRIA CZĄSTECZKOWA W metodzie tej wykorzystuje się absorpcję promieniowania w zależności od natury substancji pochłaniającej widmo i w zależności od jej stężenia. Metoda spektrofotometrii cząsteczkowej to metoda ...

Analiza lądowa - Wykład 9

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Spektrofotometria w podczerwieni cd Pasmo w podczerwieni można przypisać określonym grupom funkcyjnym w cząsteczce danego związku, np. CH3, CN, OH. Te grupy charakteryzują się drganiami (oscylacjami), które prowadzą do powstania drgań w ...

Analiza lądowa - Wykład 10

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

METODY OPARTE NA WIDMACH MASOWYCH (korpuskularnych) Widmo masowe jest mierzone w układzie zależności między natężeniem promieniowania tj. liczbą cząstek mierzonych w jednostce czasu, a energią tych cząstek lub wielkością z nią związaną. I (lz/s) - E ↓ intensywność lz - liczba zliczeń s- sekund...

Analiza lądowa - Wykład 11

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

METODY ELEKTROCHEMICZNE metody elektrochemiczne- są oparte na pomiarze natężenia prądu elektrycznego, ładunku lub/i potencjału dla analitycznego zastosowania. Najczęściej stosowane metody elektrochemiczne: metoda elektrod jonoselektywnych potencjometria metody oparte na pomiarze przepływu prądu...

Analiza lądowa Wykład 12

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

EKSTAKCJA W ANALIZIE CIAŁA STAŁEGO Ekstrakcja jednoetapowa Ekstrahenty: kwasy rozcieńczone i stężone, roztwory soli, roztwory związków kompleksowych, EDTA, rozpuszczalniki organiczne (polarne i niepolarne), mieszaniny wieloskładnikowe...

Analiza lądowa - Wykład 13

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

SENSORY CHEMICZNE I BIOCHEMICZNE (Biosensory) sensory chemiczne- wg IUPAC- są to małe układy, pozwalające na przekształcenie informacji chemicznej na użyteczne sygnały. informacja chemiczna- to informacja o identyfikacji i zawartości analitu użyteczne sygnały- to najczęściej sygnały optyczne i/l...

Analiza lądowa - Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Borkowska
 • Analiza śladowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 455

Pojęcia: Typy analizy Analiza składu - określenie jakie składniki wchodzą w skład próbki Analiza struktury - badania amorficzne i krystaliczne formy składowe, biomateriałów, stopów Analiza kinetyczna - polega na badaniu zmian właściwości fizykochemicznych substancji i materiałów zachodzących w c...