Analiza lądowa - Wykład 13

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza lądowa - Wykład 13 - strona 1 Analiza lądowa - Wykład 13 - strona 2 Analiza lądowa - Wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

SENSORY CHEMICZNE I BIOCHEMICZNE
(Biosensory)
sensory chemiczne- wg IUPAC- są to małe układy, pozwalające na przekształcenie informacji chemicznej na użyteczne sygnały.
informacja chemiczna- to informacja o identyfikacji i zawartości analitu
użyteczne sygnały- to najczęściej sygnały optyczne i/lub elektryczne.
biosensory- są to sensory w których elementem rozpoznającym analit i jego poziom są substancje o aktywności biologicznej np. enzymy, kultury bakteryjne
Najważniejsze elementy sensora (schemat blokowy):
układ elektroniczny, optyczny
przetwornik
czuła warstwa receptora
(styka się z próbką)
Próbka z analitem
sensor
Parametry charakterystyczne dla sensorów:
czas odpowiedzi
czas życia
stabilność (musi być odporny na temperaturę, musi się nie zmieniać w czasie)
Czasami mówimy o długoterminowej lub krótkoterminowej stabilności sensora.
Klasyfikacja sensorów w zależności od przetwornika:
elektrochemiczne (najczęściej woltamperometryczne lub potencjometryczne)
elektryczne- konduktometryczne, kulometryczne
optyczne (mierzące absorbancję, luminescencję)- fluorescencyjne, mierzące współczynnik załamania światła.
termiczne
przetworniki czułe na zmianę masy- piezoelektryczne, akustyczne.
Biosensory:
Elementem rozpoznającym jest element immobilizowany przy powierzchni przetwornika (unieruchomiony), bardzo często istotą działania jest reakcja enzymatyczna.
Metody i techniki łączone
Przykład:
- połączenie chromatografii ze spektrometrią mas
- plazma ICP z atomową spektrometrią emisyjną
Przykładowe pytanie: Podaj 4 przykłady technik sprzężonych (łączonych).
Pobieranie próbek- próbki środowiskowe
Próbki środowiskowe:
woda
gleby, osady, muły itp.
powietrze
Przy badaniu stanu środowiska bada się również próbki biologiczne.
Przykładowe pytanie: jakie rodzaje próbek badamy przy ocenie środowiska?
Problemy stawiane przy analizie środowiskowej:
rodzaje próbek potrzebne do oceny środowiska
liczba próbek niezbędnych do pobrania i analizy
rodzaj próbek kontrolnych
liczba próbek kontrolnych
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz