Metody biologiczne a zanieczyszczenia środowiska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody biologiczne a zanieczyszczenia  środowiska - strona 1 Metody biologiczne a zanieczyszczenia  środowiska - strona 2 Metody biologiczne a zanieczyszczenia  środowiska - strona 3

Fragment notatki:


Metody biologiczne wykorzystywane w ocenie zanieczyszczeń środowiska Biowskaźnik Podstawowa klasyfikacja bioindykatorów roslinnych i zwierzecych oparta jest na relacji zachodzacej pomiedzy  bodźcem, a wywołanym przez niego efektem. Dlatego te wyróżnia się: •  biomarkery  – subkórkowe  zmiany biochemiczne,  biowskaźniki (bioindykatory)  •  biowskazniki regulujace  - które fizjonomiczne pokazują stopień uszkodzenia zależny od presji działającego czynnika, •  biowskazniki akumulujace  - które posiadają zdolność gromadzenia róróżnorodnych substancji we własnych  tkankach, •  oraz biowskaźnikowe skale gatunkowe  - sporządzane w zależności od stopnia tolerancji ekologicznej na określony  czynnik czy substancje. - Gatunki roślin i zwierząt wykazujące zróżnicowaną wrażliwość i charakterystyczną reakcję na działanie czynników  środowiska - Są to z reguły gatunki o wąskim zakresie tolerancji lub w specyficzny sposób reagujące na działanie danej substancji. - Zestawy gatunków bioindykacyjnych pozwalają określić np. stan czystości wód. Specyficzna wrażliwość niektórych  gatunków roślin lądowych, np. sosny czy świerka na obecność dwutlenku węgla w atmosferze, mietlicy na obecność  metali ciężkich w glebie, umożliwia określenie stopnia, zasięgu i struktury zmian degradacyjnych środowiska Właściwości bioindykacyjne wykazują też niektóre gatunki bezkręgowców i ptaków, np. pająki, komary, ślimaki,  dżdżownice, dzięcioły. Biowskaźniki   1. Odpowiedź biologiczna na wyższych poziomach organizacji, tzn. populacji, zespołu   2. Mniej specyficzne od biomarkerów; mają znaczenie w ekologii, np.:  • Ryby – pstrąg, kiedy stężenie 10µg / dm3 ucieka - obecność głównie  herbicydów i insektycydów  • Porosty  • Małże – kontrola jakości wody, kiedy 6/8 małż podłączonych do elektrod zamknie muszle  na dłużej niż 4 minuty rozlega się sygnał alarmowy  • Dżdżownice – biowskaźniki i biomarkery (pochłaniają zanieczyszczenia całą  powierzchnią ciała; Cu, Cd, Zn, Pb, Ni, pestycydy)    Biomarkery a bioindykatory  Bioindykatory w celu określenia skażenia środowiska bazują na zaniku danej populacji. Biomarkery -  wczesne wykrycie zagrożenia, aby śmiertelność nie była efektem toksyczności; wykrywanie skutków we  wczesnych etapach.  Bioindykatorami  mogą być również wskaźniki ekologiczne, populacyjne i biocenotyczne, takie jak skład gatunkowy,  liczebność, zagęszczenie, produkcja biomasy, struktura troficzna.  Klasycznym przykładem bioindykatorów zanieczyszczeń atmosfery są porosty. Ich obecność, skład gatunkowy, wygląd 

(…)

… zanieczyszczeń z powietrza jak mchy. Wśród mszaków,
najbardziej przydatne do tego celu są mchy gałęziste - Hylocomnium splendens, Hypnum
cupressiforme, Entodon schreberi.
Metale ciekie, choć w mniejszym zakresie sa równie kumulowane przez rośliny naczyniowe.
Cechy:
ściśle określone występowanie
Dobre bioindykatory powinny charakteryzować stosunkowo wąskimi zakresami tolerancji ekologicznej najlepsze są
gatunki…
… jako bioindykatorów oraz szczególnie wrażliwych
na określone zanieczyszczenia środowiska.
Ochrona powietrza
Dwutlenek węgla - 3425,8 Gg;
Dwutlenek siarki - 1241,2 Gg;
Tlenki azotu - 894,2 Gg;
Pyły - 443,1 Gg.
Głównymi
biowskaźnikami
powietrza są:

Kora;

Igły i liście drzew;

Grzyby, mchy i porosty.
zanieczyszczeń
5.1.1. Lichenoindykacja
Lichenoindykacja jest to ocena zanieczyszczenia środowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz