Spektroskopowe metody analityczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektroskopowe metody analityczne - omówienie  - strona 1 Spektroskopowe metody analityczne - omówienie  - strona 2 Spektroskopowe metody analityczne - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

1.
Podstawy i podział spektroskopii..................................................................................... 5
Podział spektroskopii według zakresu promieniowania........................................... 5
Podział spektroskopii według rodzajów układów materialnych................................... 9
Podział spektroskopii według metod otrzymywania widma. ..................................... 12
2.
Spektroskopia a spektrofotometria................................................................................. 14
3.
Prawa absorpcji .............................................................................................................. 15
1.1 Współczynnik absorpcji.............................................................................................. 17
1.1 Addytywność absorbancji........................................................................................... 20
3.1 Odstępstwa od praw absorpcji. ................................................................................... 22
3.2 Molowy współczynnik absorpcji i przekrój czynny na absorpcję. Intensywność pasm
elektronowych....................................................................................................................... 25
3.3 Dokładność oznaczeń fotometrycznych ..................................................................... 30
3.3.1 Zakresy absorbancji użyteczne w analizie ilościowej.......................................... 33
4.
Analiza ilościowa ........................................................................................................... 35
4.1 Krzywa wzorcowa (kalibracyjna) ............................................................................... 35
4.2 Analiza układów wieloskładnikowych ....................................................................... 37
4.3 Badanie równowag chemicznych (punkt izozbestyczny) ........................................... 37
5.
Parametry elektronowych pasm absorpcyjnych............................................................. 38
6.
Analiza złożonych widm metodą rozkładu na pasma składowe [] ................................ 42
6.1 Matematyczny rozkład złożonych widm jako problem poszukiwania minimum
funkcji celu............................................................................................................................ 42
6.2 Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów .......................................................... 43
6.3 Algorytm Slaviča ........................................................................................................ 46
7.
Spektrofotometria z wykorzystaniem pochodnych widma. ........................................... 48
7.1 Otrzymywanie widm pochodnych .............................................................................. 52
8.
Literatura ........................................................................................................................ 55
1.1
1.2
1.3
2
3
Spektroskopowe metody ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz