Zarządzanie zmianami - strona 2

note /search

Przygotowanie i planowanie zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Gulski, Zarządzanie zmianami, Przygotowanie i planowanie zmian (sem. VI) Wy 9. Cd. SIŁY WPŁYWAJĄCE NA GOTOWOŚĆ ORGANIZACJI DO DOKONYWANIA ZMIAN STRATEGICZNYCH IMPLEMENTACJA PROJEKTÓW ZMIAN STRATEGICZNYCH Wprowadzanie zmian - konsekwen...

Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

Gulski, Zarządzanie zmianami, Reakcje na zmiany(sem. VI) Typowe reakcje na zmiany Reakcje pozytywne: oferta nowych alternatyw, doświadczenie nabyte w procesie uczenia się, motywacja, przetrwanie, nowy początek, wynagrodzenie, sp...

Zarządzanie dynamiką systemów - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

Gulski, Zarządzanie zmianami, SKUTKI BRAKU UWZGLĘDNIENIA W ZARZĄDZANIU DYNAMIKI SYSTEMÓW (sem. VI) Wy 8 - SKUTKI BRAKU UWZGLĘDNIENIA W ZARZĄDZANIU DYNAMIKI SYSTEMÓW Suboptymalizacja (tzw. Paradoks Ikara) : Na podstawie badań, Miller (...

Typologia dwuwymiarowa - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

Gulski, Zarządzanie zmianami, typologia dwuwymiarowa, klasyfikacja zmian , (sem. VI) TYPOLOGIA DWUWYMIAROWA Dostosowanie: Konieczne gdy wskutek zmian w otoczeniu, w organizacji nastąpił spadek skuteczności i efektywności; Wprowadzeni...

Wprowadzania zmian w organizacji - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Gulski, Zarządzanie zmianami, Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji (sem. VI) WY 10. Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji: Paradygmat kulturowy: zasadniczy element kultury o...

Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Gulski, Zarządzanie zmianami, zmiana organizacyjna, (sem. VI) Wykład III - Pojęcie zmiany organizacyjneja Ogólnie: Zmiana to sytuacja, w której stan końcowy różni się od stanu początkowego. Zmiana organizacyjna Wielość definicji zmian...

Zmiany w zarządzaniu - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 672

Gulski, Zarządzanie zmianami, Zmiany- zarządzanie (sem. VI) Proces asymilacji zmiany (wg C.A. Carnall) 1. Zaprzeczenie potrzeby zmiany poprzez wykazanie niezawodności dotychczasowych rozwiązań i wskazanie przeszkód wprowadzenia nowych...

Bodźce do zmian - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Gulski, Zarządzanie zmianami, Bodźce do zmian, (sem. VI) Wykład II - Bodźce do zmian BODŹCE INICJUJĄCE PROCES ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWACH Ogólnie - zmiany otoczenia lub przewidywania / antycypacja takich zmian. Przyczyny: zewnętrzne, w...

Elastyczność - wykład (sem. VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798

Gulski, Zarządzanie zmianami, Elastyczność, (sem. VI) Wykład I: Elastyczność „Zmiany są jedyną stałą rzeczą we współczesnych organizacjach” „W czasach burzliwych menedżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużenie...