Bodźce do zmian - wykład (sem. VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bodźce do zmian - wykład (sem. VI) - strona 1 Bodźce do zmian - wykład (sem. VI) - strona 2 Bodźce do zmian - wykład (sem. VI) - strona 3

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, Bodźce do zmian, (sem. VI) Wykład II - Bodźce do zmian BODŹCE INICJUJĄCE PROCES ZMIAN W PRZEDSIĘBIORSTWACH Ogólnie - zmiany otoczenia lub przewidywania / antycypacja takich zmian. Przyczyny: zewnętrzne, wewnętrzne. Zewnętrzne: otoczenie ogólne, otoczenie konkurencyjne.
Otoczenie ogólne: kultura, gospodarka, prawo, polityka, ekologia.
Otoczenie konkurencyjne: konkurenci, klienci, dostawcy, nowo wchodzący do sektora. Czynniki wewnętrzne : kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, systemy wdrażane do przedsiębiorstwa,
uczestnicy organizacji. NAJWAŻNIEJSZE SYTUACJE SYGNALIZUJĄCE POWSTAWANIE PROBLEMU Nie potwierdzają się dotychczasowe doświadczenia, załamują się wzorce określające efektywność organizacji - organizacja funkcjonuje jak dotychczas ale uzyskuje gorsze efekty (wzrost liczby wypadków przy pracy, wzrost kosztów, spadek sprzedaży),
Uzyskiwane wyniki różnią się od założeń i przewidywań; obserwuje się istotne odchylenia od założeń planowych, (np. mniejszy zysk, załamanie budżetu jakiegoś wydziału),
Występują sytuacje, w których inni sugerują kierownikowi istnienie problemu (np. klienci narzekają, kierownik z wyższego szczebla ustala wyższe zadania),
Konkurenci uzyskują lepsze efekty, W organizacji panuje przeświadczenie, że coś można zrobić lepiej.
ŹRÓDŁA ZMIAN PROWADZĄCE DO PROBLEMÓW / INNOWACJI A. Zdarzenia wewnątrz organizacji 1. nieoczekiwane powodzenie,
2. nieoczekiwane niepowodzenie,
3. nieoczekiwane zdarzenie zewnętrzne,
4. sprzeczność lub niezgodność pomiędzy wyobrażeniami a rzeczywistością,
5. potrzeby wynikające z procesu,
6. zaskakujące zmiany / modyfikacje w strukturze przemysłu lub rynku. B. Źródła leżące poza organizacją 1. zmiany demograficzne,
2. zmiany w: postrzeganiu, nastrojach, wartościach,
3. nowa wiedza w danej dziedzinie oraz w dziedzinach pokrewnych i innych. Kolejność zjawisk nieprzypadkowa - wyraża łatwość wprowadzania zmian. NIEOCZEKIWANE POWODZENIE ignorowane i odrzucane - przyczyny? odwaga jest potrzebna dla dostrzeżenia we „wrogu" okazji,
wykorzystanie tej okazji wymaga:
konkretnej polityki, popartej analizą otoczenia i chęcią dostrzegania rzeczywistości, Pytania: jakie przeformułowania są potrzebne w: działalności przedsiębiorstwa, technologiach, rynkach?
jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa będzie mieć wykorzystanie danego powodzenia ?
dokąd może ono doprowadzić przedsiębiorstwo?


(…)

…, co uczynić? jakie zmiany w przedsiębiorstwie są teraz odpowiednie / pożądane? konieczność poważnego potraktowania, rozwagi i poparcia ze strony kierownictwa,
oddelegowanie odpowiednich ludzi.
NIEOCZEKIWANE NIEPOWODZENIE
nie można odrzucić, nie zauważyć - pozbawia złudzeń,
skutek: trzymania się tradycyjnych podejść, błędów, chciejstwa, pośpiechu, głupoty itp.,
dostrzeżenie, że przyjmowano założenia niezgodne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz