Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI) - strona 1 Zmiana organizacyjna - wykład (sem. VI) - strona 2

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, zmiana organizacyjna, (sem. VI) Wykład III - Pojęcie zmiany organizacyjneja Ogólnie: Zmiana to sytuacja, w której stan końcowy różni się od stanu początkowego. Zmiana organizacyjna Wielość definicji zmiany organizacyjnej ( wynika z wielości znaczeń pojęcia organizacja ) Zmiana organizacyjna: to każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji, ( może dotyczyć każdego aspektu organizacji np. procesów funkcjonowania, rozpiętości kierowania, składu uczestników organizacji );
to przekształcenie istniejącego układu ( przedsiębiorstwa ) wg ustalonych procedur, przewidujące jednocześnie efekty tego przekształcenia, ukierunkowane przez celowość funkcjonowania organizacji;
dotyczy systemu zarządzania instytucją (system zarządzania: powiązany zbiór elementów systemu, obejmujących procesy podstawowe, pomocnicze, regulacyjne, służące do koordynowania działań podejmowanych w instytucji). Zmiany organizacyjne w systemie zarządzania dotyczą / obejmują procesy informacyjno - decyzyjne, na które składają się:
polityka i strategia przedsiębiorstwa,
struktura organizacyjna,
funkcje zarządzania,
style kierowania, metody i techniki zarządzania, dokumentacja organizacyjna formalizująca system zarządzania. Warunki, które powinny spełniać zmiany organizacyjne: zmiany muszą być postrzeżone - muszą być wydobyte z ogólnego potencjału ruchu organizacji i peryferyjnego istnienia; to co nowe i inne musi mieć charakter intencjonalny - być efektem zamierzonym; zmiany muszą mieć charakter empiryczny - konieczne jest udowodnienie, że coś w istocie się zmieniło; zmiany powinny być znaczące a nie kosmetyczne, łączą się ze zmianami charakteru organizacji, wymagają modyfikacji we wzorach zachowań; zmiany, które nie dotykają charakteru organizacji są powierzchowne; charakter organizacji jest zakorzeniony w strukturze stąd jej ( struktury ) przekształcenie jest szczególnie istotne. Jeżeli przekształcenie istniejącego układu: dokonuje się w sposób zamierzony, wedle ustalonych programów, przewiduje się jej rezultaty
zmiana ma charakter planowy. Cele zmian organizacyjnych Są formułowane wprost lub wynikają z działań kierownictwa organizacji; Uogólniając - celami zmian może być:
zwiększenie adaptacyjności organizacji (części organizacji) do otoczenia,
przekształcenie wzorów zachowań pracowników (w tym systemów wartości) w kierunku integracyjnym ( w szczególności dotyczących rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji ważnych dla funkcjonowania organizacji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz