Wprowadzania zmian w organizacji - wykład (sem. VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzania zmian w organizacji - wykład (sem. VI) - strona 1 Wprowadzania zmian w organizacji - wykład (sem. VI) - strona 2

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji (sem. VI) WY 10. Zjawiska ograniczające zdolność do wprowadzania zmian w organizacji: Paradygmat kulturowy: zasadniczy element kultury organizacyjnej, zawiera wartości, przekonania, dominującą logikę organizacji, ukierunkowuje zachowania organizacyjne,
kształtuje procesy podejmowania decyzji,
zawiera zasady wpływające na zachowania nieuświadomione i decyzje dotyczące długich okresów,
można sądzić pośrednio - na podstawie wnioskowania i obserwacji innych elementów; Mity i legendy: przekazywane wzajemnie przez uczestników organizacji i osobom z zewnątrz opowieści o organizacji,
forma przekazu tego co jest sensem działań organizacji,
ważna rola w procesie adaptacji owych członków - zrozumienie, co myślą inni członkowie organizacji,
niezmienny element organizacji,
czasami celowo propagowany przez organizację; Symbole służą prezentowaniu organizacji wewnątrz i zewnątrz,
mogą to być elementy majątku trwałego, zasoby niematerialne - język, zachowania,
służą uczeniu rozumienia otaczającej rzeczywistości,
kluczowe wskaźniki wyznaczające oczekiwane sposoby zachowania,
symboliczne mogą być zmiany w systemach motywacyjnych, Struktura władzy: rezultat ewolucji organizacji i osiągnięć kluczowych pracowników,
swoisty dowód przekonań organizacji o niej samej (np. na temat źródeł sukcesów organizacji),
jest chroniona przez formalną strukturę organizacyjną,
możliwe odstępstwa rzeczywistej struktury władzy od formalnej (np. działacze związkowi),
wraz z oddzielaniem własności od władzy kierownicy mogą działać we własnym interesie a nie organizacji czy właścicieli, System kontroli: może ułatwiać nagradzanie lub karanie określonych zachowań, zwraca szczególną uwagę na szczególnie istotne dla wyników organizacji obszary działalności,
pomijanie określonych rodzajów działań - świadczy o małej wadze przypisywanej im. Rutynowe zachowania: sposoby za pomocą których ludzie radzą sobie z sytuacjami, w których często znajdują się,
nieuświadamiane przez organizację - trudne do oceny i zmiany,
obejmują szeroki zakres zachowań indywidualnych i grupowych,
rutyny nieopisywalne - wynikają z różnorodnych doświadczeń, mogą być w sposób nieuświadomiony powtarzane przez pracowników np. mechanicznie stosowane sposoby pracy,
podobieństwo do rytuałów.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz