Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI) - strona 1 Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI) - strona 2 Reakcje na zmiany - wykład (sem. VI) - strona 3

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, Reakcje na zmiany(sem. VI) Typowe reakcje na zmiany Reakcje pozytywne: oferta nowych alternatyw,
doświadczenie nabyte w procesie uczenia się,
motywacja,
przetrwanie,
nowy początek,
wynagrodzenie,
spełnienie,
nowe umiejętności,
nowa wiedza,
entuzjazm,
wyzwanie,
szansa,
podniecenie, Reakcje negatywne reakcje krytyczne,
bunt,
duże ryzyko,
wydziedziczenie / zablokowanie,
opór,
brak zrozumienia,
nieufność,
wewnętrzne układy,
upór,
zmiana osobowości. porzucenie przeszłości,
bezsenność,
konflikty,
utrata poczucia tożsamości,
zburzenie sieci kontaktów ze współpracownikami,
depresja,
utrata poczucia własnej wartości,
, Źródła oporu w procesie zmian(M. Czerska): Źródła tkwiące w osobowości człowieka: lęk przed nieznaną przyszłością, brak wiary w możliwość przystosowania się i sprostania nowej sytuacji oraz obowiązkom, konieczność zmiany dotychczasowych kwalifikacji i postaw, konieczność porzucenia dotychczasowych nawyków i wzorców postępowania, złe doświadczenia wyniesione z wcześniej realizowanych zmian. 2. Źródła tkwiące w oddziaływaniu grupy społecznej , wynikające z obaw przed naruszeniem interesów tejże grupy pracowniczej bądź jej członków; postrzegania nowych rozwiązań jako niezgodnych z obowiązująca kulturą organizacyjną; braku zaufania do przełożonego kierującego przebiegiem procesu zmiany. 3. Źródła tkwiące w samej zmianie: związane z charakterem nowego rozwiązania;
związane są z przeświadczeniem, że nastąpi pogorszenie sytuacji pracownika, spowodowane: zmianą przełożonego lub grupy współpracowników; poszerzeniem zakresu obowiązków; przydzieleniem trudniejszych bądź mniej ciekawych zadań; utrata prestiżu bądź władzy; obniżeniem zarobków, utratą pracy, uznaniem zmiany jako krytyki stosowanego dotąd rozwiązania, a tym samym ich autorów i realizatorów; postrzeganiem nowego rozwiązania jako obarczonego błędami; ignorowaniem potrzeby wdrożeniu nowego rozwiązania. 4. Źródła tkwiące w organizacji procesu zmian , wynikające między innymi z sytuacji, w których: pracownicy nie zgadzają się, co do momentu wprowadzania zmiany, wskazując na niewystarczające przygotowanie; pracownicy nie zostali zaangażowani w proces zmian w stopniu pozwalającym im na współdecydowanie o sprawach, które ich dotyczą;

(…)

… informacji w odpowiednim czasie, miejscu i formie, droga formalną oraz przez osobę, która cieszy się zaufaniem i autorytetem uczestników zmian.
Sytuacje, które wywołują wrogie nastawienie wobec zmian
ludzie nie rozumieją zmiany wskutek braku rzetelnej informacji,
ludzie oczekują, że zmiana wpłynie na obniżenie ich pozycji zawodowej lub społecznej,
istnieje konflikt między celami organizacji formalnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz