Przyczyny i przejawy oporów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny i przejawy oporów - strona 1

Fragment notatki:

przyczyny i przejawy oporów - lęk przed nowym nieznanym ( zmiana stawia człowieka w nowej sytuacji, z którą wcześniej się nie zetknął i w której będzie się musiał odnaleźć. Siła tego leku jest zazwyczaj odwrotnie proporcjonalna do cech osobowości: skłonności do ryzyka, inicjatywa,ambicja, poziom samooceny)
- brak wiary w możliwości sprostania nowej sytuacji (Podolanie nowym zadaniom, standardom, o umiejętności przystosowania się do nowych warunkow pracy społecznych-nowi współpracownicy, klienci, zwierzchnicy, techniczne- nowa technika, fizyczne środowisko.
- konieczność swojej sylwetki pracowniczej( obszar wiedzy, umiejętności i postawy - polega na tym, ze od malej czesci ludzi, glownie starszych wymaga się określonych wysiłków i dlatego może to wywołać niechce, obawy i opor. - opory spowodowane nawykami i rutyna ( wynika stad, ze nowa sytuacja zmusza so wysilku związanego nie tlyko z opanowaniem nowych zadan i procedur, ale tez z wyzbyciem się dotychczasowych przyzwyczajen, starych , wyprobowanych wzorcow.
- negatywne doswidczenia z dotychczasowych zmian( występują ona wówczas gdy poprzednie zmiany dokonywane były zbyt często, gdy narzucane przez jednostki zwierzchnie rozwiązania były zunifikowane i niedostosowane do specyfikacji jednostki, nie mogly wiec przynieść zaplanowanych efektow)
Poziomy: nastawienia- wewnętrzna reakcja na zmianę, niechęć  akceptacja
reakcja : opór  współpraca wyraża się w zachowaniu
OPÓR → działania ludzi zmierzające do tego, aby zmiana nie była wprowadzona albo żeby odsunąć ją w czasie, albo żeby nie dotyczyła ich stanowiska; wyraża się w krytykowaniu przyjętych rozwiązań, tworzeniu grupy negatywnie nastawionej, powrót do starych schematów; wpływ na zmianę jest negatywny ( wzrost kosztów, utrudnianie wprowadzania zmian) Źródła oporów: psychiczne predyspozycje człowieka
obawa o utratę pracy
obawa o zmniejszenie zarobków
obawa przed zwiększeniem obowiązków na stanowisku
brak uczestnictwa ludzi w procesie zmian
poczucie zagrożenia
przyczyny społeczne
negatywne doświadczenia z poprzedniej zmiany
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz