Elastyczność - wykład (sem. VI)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność - wykład (sem. VI) - strona 1 Elastyczność - wykład (sem. VI) - strona 2 Elastyczność - wykład (sem. VI) - strona 3

Fragment notatki:

Gulski, Zarządzanie zmianami, Elastyczność, (sem. VI) Wykład I: Elastyczność „Zmiany są jedyną stałą rzeczą we współczesnych organizacjach”
„W czasach burzliwych menedżerowie nie mogą zakładać, że dzień jutrzejszy będzie przedłużeniem dzisiejszego. Przeciwnie, muszą zarządzać z myślą zmianach; o zmianach jako szansie i zagrożeniu.”
Peter Drucker Podstawowe zasady nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami Kreowanie wartości Wartość dodana stanowi podstawowy obowiązek społeczny przedsiębiorstwa, Jakość Jakość jako fundamentalny wymóg decydujący o konkurencyjności Reagowanie Reagowanie na zmiany otoczenia zewnętrznego i oczekiwania klientów Zwinność Elastyczność w komunikacji i operacjach Innowacja Pielęgnowanie nowych idei, spożytkowanie kreatywności i entuzjazmu ludzi Integracja Integracja portfela technologii (do uzyskania) wyraźnej przewagi konkurencyjnej Zespoło-wość Kreowanie i rozwijanie zdecentralizowanych, wielofunkcyjnych i wielodyscyplinarnych zespołów w przedsiębiorstwie, Istota elastyczności: Podejście ekonomiczne - właściwość wytwarzania, która dopuszcza stosowanie różnych wariantów produkcji, przedsiębiorstwo jest bardziej elastyczne pod względem wielkości produkcji jeżeli ma niższy koszt krańcowy związany ze zmianami produkcji; bardziej spłaszczona krzywa kosztów (jednostkowych) z wolniejszym wzrostem kosztu krańcowego oznacza większą elastyczność. Elastyczność - odpowiedzią przedsiębiorstwa na niepewność związaną z fluktuacją popytu a także z innymi rodzajami turbulencji. Podejście organizacyjne - koncentracja na modelach organizacji, które wyjaśniają mechanizm reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji; uwaga jest zwracana na organizacje organiczne - mają mieć relatywnie wyższy poziom umiejętności dostosowania się do zmian, umożliwiają realizację bardziej ofensywnych strategii działania. Wybrane definicje Elastyczność to zdolność do zmiany , która pozwala zachować organizacji żywotność. Obejmuje ona zmiany:
przez adaptację do zmian w otoczeniu (nie dających się przewidzieć),
przez wykorzystanie w rozwoju organizacji szans, które wystąpią prawdopodobnie w otoczeniu. Rodzaje elastyczności: elastyczność operacyjna (w produkcji, jako konsekwencję fluktuacji na rynku), elastyczność organizacyjna - dotyczy zmian struktur organizacyjnych systemów informacyjnych i komunikacji, elastyczność strukturalna - dotyczy struktury celów ekonomiczno - społecznych, kombinacji produkt - rynek.


(…)

… i / lub niesformalizowany charakter;
mogą być kombinacją różnych możliwości
Mechanizmy elastyczności przedsiębiorstwa:
redundancja zasobów,
dywersyfikacja działalności / zasobów,
monitoring,
procesy decyzyjne,
mobilność.
Redundancja zasobów polega na nadmiarze zasobów w stosunku do aktualnych potrzeb; umożliwia szybkie uruchomienie / podjęcie działań w sytuacji wykorzystywania okazji, w sytuacjach trudnych do przewidzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz