Teoria państwa i prawa - strona 2

note /search

Demokracja polityczna a demokracja społeczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2919

2. Demokracja polityczna a demokracja społeczna. Demokracja inkluzywna nie jest tylko modelem ekonomicznym, ale jest szerszym projektem politycznym, mającym na celu zmiany w społeczeństwie na jego wszystkich poziomach: politycznym, ekono...

Demokracja przedstawicielska - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA A DEMORACJA BEZPOŚREDNIA. FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ Suwerenne społeczeństwo może wyrazić swoją wolę: - bezpośrednio - to demokracja bezpośrednia - pośrednio - demokracja pośrednia / przedstawicielsk...

Demokracja w znaczeniu etymologicznym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 413
Wyświetleń: 819

1. Demokracja w znaczeniu etymologicznym Demokracja etymologiczna to demokracja pojmowana w pierwotnym, dosłownym znaczeniu tego pojęcia. Etymologiczna definicja demokracji określa ją, po prostu, jako rządy lub władzę ludu. Pojęcie ludu można interpretować na 6 sposobów wg Sartoriego: Lud w znacze...

Demokracja w znaczeniu etymologicznym - omówienie - Władza

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1813

DEMOKRACJA W ZNACZENIU ETYMOLOGICZNYM Demokracja w znaczeniu etymologicznym to pierwotne i dosłowne rozumienie tego pojęcia. Dlatego demokracja w znaczeniu etymologicznym oznacza władzę lub rządy ludu. Ponieważ demos to lud a krateo to rządy, władza. Sens pojęcia demokracji należy postrzegać poprze...

Domniemanie wolności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2359

DOMNIEMANIE WOLNOŚCI JEDNOSTKI W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM A ZASADA LEGALIZMU Kierowanie się zasadą legalizmu oznacza postępowanie zgodne z obowiązującym prawem. Zasadę legalizmu w polskiej Konstytucji formułuje art. 7 : „organy władzy publicznej d...

Dyskurs prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4221

Dyskurs prawniczy: uzasadnianie twierdzeń walidacyjnych i interpretacyjnych. Wg Roberta Alexego dyskurs prawny jest szczególnym przypadkiem dyskursu praktycznego - chodzi w nim o usprawiedliwianie rozstrzygnięć prawniczych. Dyskurs prawniczy jest nadbudowany nad dyskursem praktycznym; prawnicze zał...

Czynniki deformujące wynik wyborczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

ELEMENTY SYSTEMU WYBORCZEGO, CZYNNIKI DEFORMUJĄCE WYNIK WYBORCZY Do najistotniejszych elementów systemu wyborczego zaliczamy: Wielkość oraz kształt okręgów wyborczych - Wielkość okręgów wyborczych określa się liczbą mandatów możliwych do z...

Fikcja prawna demokracji przedstawicielskiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 1603

5. Fikcja prawna demokracji przedstawicielskiej. Demokracja konstytucyjna Istota koncepcji demokracji konstytucyjnej w ujęciu jej twórców i zwolenników. Fikcja prawna reprezentowania (w ustrojach parlamentarnych)- polega na formowaniu woli...

Formalna koncepcja państwa prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3255

7. Formalna koncepcja państwa prawnego (Rechtsstaat) Geneza (etapy rozwoju koncepcji): I etap (charakter bardziej materialny) Termin „Rechtsstaat” po raz pierwszy pojawił się 1798 r. w pracy J.W. Placidusa i oznaczał państwo, którego pierwszym i właściwym celem było zabezpieczenie praw człowieka....