demokracja w znaczeniu etymologicznym - omówienie - Władza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
demokracja w znaczeniu etymologicznym - omówienie - Władza - strona 1

Fragment notatki:

DEMOKRACJA W ZNACZENIU ETYMOLOGICZNYM
Demokracja w znaczeniu etymologicznym to pierwotne i dosłowne rozumienie tego pojęcia. Dlatego demokracja w znaczeniu etymologicznym oznacza władzę lub rządy ludu. Ponieważ demos to lud a krateo to rządy, władza. Sens pojęcia demokracji należy postrzegać poprzez kontekst historyczny i lokalizacyjny, gdyż co innego pojęcie demokracji oznaczało w Atenach a co innego oznaczało we Francji XVIII/XIX wieku. Dlatego demokracja jest pojęciem kontekstowym.
Demos czyli lud jest pojęciem różnie rozumianym w zależności od okresu. Już w starożytnej Grecji pojęcie to było niejednoznaczne gdyż oznaczało mężczyzn, wolnych, również ekonomicznie, obywateli polis.
Sartori wskazuje, że istnieje wielość interpretacji pojęcia lud. Przedstawia on :
- lub w znaczeniu dosłownie wszyscy - nie ma zastosowania gdyż żadna ze współczesnych demokracji nie spełnia takich warunków
- lud w znaczeniu nieokreślona duża część - nie ma zastosowania ponieważ jest pojęciem nieokreślonym
- lud w znaczeniu klasy niższe - nie ma zastosowania gdyż jest pojęciem nieokreślonym
- lud jako byt, określona całość - nie ma zastosowania gdyż tu jednostka nic nie znaczy w odniesieniu do całości
- lud jako większa część wyrażona poprzez zasadę absolutnej większości - nie mam zastosowania gdyż większość miała by absolutne prawo decydowania za wszystkich
- lud jako większa część wyrażona poprzez zasadę ograniczonej większości - według Sartoriego najwłaściwsze pojmowanie pojęcia ludu gdyż owszem większość będzie decydowała za wszystkich ale uwzględniane będzie również prawo mniejszości. Na początku XIX w. w Europie obowiązywały cenzusy - w wyborach głosować mogło zaledwie 3 procent ogółu ludności - głosować mogli mężczyźni, wolno urodzeni szlachcice, którzy ukończyli studia. Obecnie lud to my wszyscy, cenzusem pozostał jedynie wiek i domicyl.
Ważne jest również to , że pewnych praw obywatelskich nie mają również cudzoziemcy. Owszem po spełnieniu pewnych warunków mogą być poddani naturalizacji jednak zanim to nastąpi, cudzoziemcy nie mogą uczestniczyć w demokratycznych wyborach. TK Niemiec stwierdził że cudzoziemcy nie należą do ludu gdyż do ludu należą tylko jednostki które należą do narodu lud zostały do niego włączone poprzez naturalizację. Podsumowując - znaczenie pojęcia lud zależy od tego jak zdefiniowana jest kategoria jednostek, które maja prawo do obywatelstwa. Kratos czyli władza. Nie ma wątpliwości że chodzi tu o władze ludu. Jednakże nad kim lud ma sprawować tę władzę? Sartori uważa że jest to władza ludu nad ludem. Do ludu należy większość jak i mniejszość. To że władza należy do ludu oznacza że musi ona pochodzić od ludu. Władza jest usankcjonowana jeżeli rzeczywiście jest nadana od dołu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz