Demokracja przedstawicielska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja przedstawicielska - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

DEMOKRACJA PRZEDSTAWICIELSKA A DEMORACJA BEZPOŚREDNIA. FORMY DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ
Suwerenne społeczeństwo może wyrazić swoją wolę:
- bezpośrednio - to demokracja bezpośrednia
- pośrednio - demokracja pośrednia / przedstawicielska
Demokracja przedstawicielska - to taki sposób sprawowania władzy w którym wola społeczeństwa wyrażania jest przez reprezentantów, wybranych przez społeczeństwo. Demokracja przedstawicielska realizowana jest więc poprzez sprawowanie władzy przez przedstawicieli wybranych w wyborach. Uczestnicząc w wyborach, naród powołuje swoich reprezentantów, którym przekazuje swoje suwerenne prawa władcze. Mając wpływ na skład organów sprawujących władzę, naród oddziałuje na kierunki i sposoby działania tych organów, a zatem sprawuje władzę w sposób pośredni poprzez posłów, senatorów, prezydenta.
Demokracja bezpośrednia - to taki sposób sprawowania władzy, w którym decyzje są podejmowane bezpośrednio przez ogól wyborców. Do zalet demokracji bezpośredniej należy zaliczyć to, że bezpośrednie uczestnictwo obywateli w tworzeniu prawa czy też podejmowaniu decyzji politycznych pozwala w sytuacjach sporu miedzy organami państwowymi rozstrzygać go w sposób bezdyskusyjny - bo zgodny z wolą suwerena.
Formy demokracji bezpośredniej:
-referendum - polega na glosowaniu ogółu wyborców , przedmiotem którego jest podjęcie decyzji w określonej sprawie bądź sprawach
- inicjatywa ludowa - uprawnienie określonej grupy wyborców do wniesienia projektu ustawy do parlamentu lub też do poddania określonej sprawy pod referendum
- weto ludowe - uprawnienie określonej grupy wyborców do poddania pod referendum ustawy parlamentu, która budzi ich sprzeciw
- zgromadzenie ludowe - zgromadzenie obywateli (określonego terytorium) w celu podjęcia decyzji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz