Socjologia ogólna - strona 2

note /search

Wewnętrzna struktura socjologii - wykład 1 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Wewnętrzna struktura socjologii. Jeżeli socjologię potraktujemy jako specyficzną nauką, to wyróżnimy dwie kategorie: - socjologię ogólną, dział, który próbuje formułować wnioski o charakterze ogólnym, który wykracza poza poszczególne dziedziny życia społecznego, człowiek i społeczeństwo jako takie, ...

Socjologia - wykład, notatki

 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 2758

Socjologia prof. dr. hab. Andrzej Sakson Bezpieczeństwo Narodowe UAM Poznań Notatki 2012/2013 06.04.2013r. Blok tematyczny: 1. Pojęcie socjologii i jej przedmiot badań. 2. Człowiek jako istota społeczna. 3. Socjologia i wychowanie. 4. Pojęcie i rodzaje więzi społecznych. 5. Definicja i pod...

Socjalizacja

 • Uniwersytet Łódzki
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3619

Efekty socjalizacji: Komunikowanie się (poznanie języka werbalnego, mowy ciała) Umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne (relacje z innymi, wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek) Znajomość ról społecznych (rozumienie, ...

Socjologia - notatki na egzamin

 • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 742
Wyświetleń: 4081

in. zagadnienia takie jak: przedmioty, funkcje, działy socjologii, projekt racjonalizacji, logika badań, podstawowe metody badawcze, problemy badawcze, kategorie analizy życia społecznego, zbiorowość społeczna. więź społeczna, kultura, stratyfikacja społeczna. SOCJOLOGIA OGÓLNA- KOLOKWIUM Przedmiot...

Socjologia - więzi społeczne i ich rodzaje

 • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2345

in. zagadnienia takie jak: więzi społeczne i ich rodzaje, kultura jako komunikowanie się, język przestrzeni, antropologia przestrzeni, model strukturalny, dystanse u człowieka. (…) …; poziom głosu jest umiarkowany. 3. Dystans społeczny

Socjologia ogólna - opracowanie na egzamin

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 9380

Dokument zawiera materiały przygotowujące do egzaminu z przedmiotu socjologia. Notatka ma 13 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjologia wychowania jako subdyscyplina naukowa – umiejscowienie w systemie nauk, przedmiot socjologii wychowania, rozwój socjologicznej refleksji nad wychowaniem w Eu...

Wykład - czynniki konstytuujące grupę społeczną

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

CZYNNIKI KONSTYTUUJĄCE GRUPĘ SPOŁECZNĄ: członkowie cele i zadania struktura grupy identyczność ośrodki skupienia KLASYFIKACJA GRUP: małe i duże formalne i nieformalne inkluzywne i ekskluzywne celowe i spontaniczne członkowstwo automatyczne i z wyboru gemeinshaft i gesellschaft COMMUNITY...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

GLOBALIZACJA zespół procesów, które tworzą jeden wspólny świat (Ronald Robertson) kurczenie się świata i intensyfikacja świadomości o świecie jako całości (R. Robertson). kompresja czasu i przestrzeni (David Harvey) rozprzestrzenianie zwyczajów, wartości i technologii w taki sposób, że wpływa to...

Wykład - teoria Maxa Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889

MAX WEBER: „Terminem klasa określać będziemy każdą grupę ludzi znajdujących się w identycznym położeniu klasowym. Położeniem klasowym nazywać będziemy typową szansę: 1. Zdobycia określonej ilości dóbr materialnych, 2. Uzyskania określonych warunków życiowych, 3. Przebycia określonej drogi życiowej,...

Wykład - przejście do ponowoczesności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 560

PRZEJŚCIE DO PONOWOCZESNOŚCI: DYFERENCJACJA SPOŁECZNA Kolizja norm i wartości reprezentowanych przez różne grupy społeczne; odrzucenie przymusowej homogenizacji. Wielość subsystemów społecznych kierujących się własną „logiką”, wartościami i normami. DEINSTYTUCJONALIZACJA Silne instytucje zapewni...