Socjologia ogólna - strona 3

note /search

Wykład - Robert K. Merton

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 952

ROBERT K. MERTON: TYPY INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA CELE ZINSTYTUCJONALIZOWANE KULTUROWE ŚRODKI OSIĄGANIA CELÓW KONFORMIZM + + INNOWACJA + - RYTUALIZM - + WYCOFANIE - - BUNT +/- +/- KONFORMIZM PRODUKCYJNY ROBOTNIKÓW NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY Wyszczególnienie Normy społeczne Postawy praco...

Wykład - pojęcia socjologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 679

SŁOWNICZEK SOCJOLOGICZNY Abolicjonizm - ruch społeczny domagający się zniesienia jakiegoś prawa. Anomia - stan zaniku lub załamania norm społecznych regulujących działania społeczne. Do socjologii pojęcie zostało wprowadzone przez Emila Durkheima, który wskazał że anomia występuje w okresie zmian ...

Wykład - Socjologia jako dyscyplina naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1253

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm -...

Wykład - struktura społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

STRUKTURA SPOŁECZNA - wg Stanisława Ossowskiego - układ stosunkow międzyludzkich, zależności, dystansów i hierarchii, tak w zorganizowanej, jak i niezorganizowanej formie. WARSTWA SPOŁECZNA - „zbiór (agregat) jednostek o podobnej zazwyc...

Wykład - więź społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784

WIĘŹ SPOŁECZNA Definicja Jana Szczepańskiego: „Zorganizowany system stosunków społecznych, instytucji, środków kontroli społecznej, skupiający jednostki, podgrupy i inne elementy składowe w całość zdolną do trwania i rozwoju” Komponenty więzi społecznej: styczność przestrzenna styczność i łączn...

Bezrobocie jako problem społeczny- prezentacja

 • Socjologia ogólna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

PRZYCZYNY BEZROBOCIA pojawienie się tzw. „bezrobocia ukrytego” spadek produkcji przemysłowej postawy ludzi niedostosowanie poziomu i struktury kształcenia do potrzeb rynku pracy negatywna polityka socjalna FAZY EMOCJONALNE PO ...

Bezrobocie jako problem społeczny - omówienie

 • Socjologia ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1533

Bezrobocie, jako problem społeczny. Słownik socjologiczny podaje nam definicje kilku rodzajów bezrobocia: bezrobociesytuacja społeczna, w której podaż osób chcących pracować przewyższa popyt na pracowników oraz rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarki, skąd pewna liczba ludzi pozostaje bez pracy l...

Świadomość społeczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

E. POLAK- „INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA JAKO WSPÓŁZALEŻNE PROCESY WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH” 12. ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA L. Kołakowski - Moje słuszne poglądy na wszystko Składniki tożsamośći osobowej: substancja (dusza) niematerialna strona osobowości związana z ciałem zapewnia ciągłoś...

Behawioryzm jako kierunek psychologiczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 931

Behawioryzm jest to kierunek psychologiczny , który rozwinął się w XX wieku , przede wszystkim w USA . Założenia behawioryzmu są bardzo proste: Jakkolwiek kierunek ten nie neguje występowania złożonych zjawisk psychicznych, twierdzi, że są...

Socjologia ogólna - cyberterroryzm 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Cyberterroryzm….. - Bógdał-Brzezińska *Rozdział 1* Część badaczy uważa, że globalizacja, to nic innego jak neoliberalizm. Inni twierdzą, iż jest to proces kaskadowy i wieloetapowy. W wielu badaniach jest ona traktowana jako: - tendencja w polityce zagranicznej państw, gdy definiuje ją się w ko...