Świadomość społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadomość społeczna - strona 1 Świadomość społeczna - strona 2 Świadomość społeczna - strona 3

Fragment notatki:


E. POLAK- „INTEGRACJA I DEZINTEGRACJA JAKO WSPÓŁZALEŻNE PROCESY WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH” 12. ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA L. Kołakowski - Moje słuszne poglądy na wszystko Składniki tożsamośći osobowej:
substancja (dusza)
niematerialna strona osobowości związana z ciałem
zapewnia ciągłość ludzkiego „ego”
pamięć
składnik niezbędny
bez niej niemożliwa jest ciągłość ludzkiego „ego”
nie może występować tożsamość bez pamięci, jak również bez historii uprzytomnionej - uświadomionej przez jednostkę
ukierunkowanie tożsamości w przeszłość
antycypacja
ukierunkowanie tożsamości w kierunku przyszłości
zabarwiona jest różnymi emocjami - nadziejami, obawami, niepewnością, radością, czy rozpaczą
ciało
świadomość początku
choć go nie pamiętamy, to jednak wiemy, że musiał nastąpić
Osobowość jest również zjawiskiem kulturowym - każdy musi należeć do jakichś zbiorowości
Osobowość zbiorowa:
substancja = duch narodowy (volksgeist) ujawnia się w formach życia kulturalnego, w zbiorowych zachowaniach, zwłaszcza w momencie kryzysu
pamięć = pamięć historyczna
każdy naród musi mieć świadomość, że jego obecne losy są ciągłością istnienia w przeszłości
wiedza historyczna
symbole, sposoby wyrażania się, stare budowle, świątynie, grobowce
antycypacja
niepokój o przyszłość
próba utwierdzenia swojego bytu
brak myśli o śmierci, upadku narodu
ciało = terytorium
w przypadku takich narodów żyjących w diasporze substytutem ciała jest tożsamość religijna, rytuały
umiejscowienie w czasie początku
legendy o powstaniu narodów itp.
Ciągła tożsamość najlepiej i najmocniej jest ugruntowana w Kościele Katolickim. Wynikać to może ze stopnia instytucjonalizacji, jakiego nigdy nie osiągnęły inne wspólnoty religijne
substancja - Chrystus
pamięć zbiorowa - święte księgi, żywoty świętych, świątynie, dzieła sztuki, tradycja dogmatyczna (źródła prawdy, a nie decyzje teologów, papieży, czy ojców soborowych
zorientowany ku przyszłości sens - antycypacja - kościół prowadzi ludzkość do zbawienia
ciało - Sukcesja Apostolska - dary przekazywane przez każde pokolenia następnym
identyfikacja początku - daty związane z życiem Chrustusa
13-14. NARÓD I PROCESY NARODOTWÓRCZE POJĘCIE NARODU
Teoria naturalistyczna

(…)

zjawisk politycznych i ich znaczenia dla działania indywidualnego
Elementem orientacji politycznych są wyobrażenia człowieka o sobie jako uczestniku gry politycznej
Kultury polityczne można klasyfikować według udziału reprezentantów mentalności zaściankowej, poddańczej i uczestnictwa
Sekularyzacja kultury politycznej:
Cechy sekularyzacji politycznej:
Formowanie się orientacji pragmatycznej i empirycznej…
… w społeczeństwie oraz usankcjonowanych prawnie celów polityki i reguł uczestnictwa
Socjalizacja polityczna - jest procesem, dzięki któremu kultury polityczne utrzymują się i ewoluują. W procesie socjalizacji politycznej jednostki przyswajają sobie problemy kultury politycznej oraz kształtują orientację wobec zjawisk politycznych.
Proces socjalizacji politycznej trwa przez całe życie człowieka. Postawy wobec…
… i rozproszone zbiory
Podobna kultura funkcjonująca tradycyjnie w obrębie większych społeczeństw - jednostki kultury.
w sensie politycznym
- Wg. Gellnera:
Naród to wynik działania idei nacjonalizmu, postulat pokrywania się grup etnicznych i państwowych.
- Wg. Greenfeld:
Naród cechuje suwerenność ludu, to implikuje suwerenność jednostek. Członkostwo ma charakter obywatelski i może być nabyte (civil state…
… od ojczyzny prywatnej. STEREOTYP to skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz grupy ludzi, funkcjonujący w świadomości członków innych grup. Utrzymywaniu się stereotypów sprzyja zjawisko tzw. kategoryzacji społecznej. Podział świata na kategorie „my” i „oni” sprawia, że ludzie są skłonni podkreślać różnice między grupą własną i cudzą, co zwiększa dystans wobec „innych”, jak również traktować „innych” oraz faworyzować członków grupy własnej.
stereotypy:
- dotyczą całych zbiorowości, nie pozwalają dostrzec pewnych indywidualnych cech,
- powstają w rezultacie przejmowania opinii rozpowszechnionych w danym środowisku,
-wywierają silny wpływ na zachowania członków grup społecznych, sprzyjając zwłaszcza utrwalaniu uprzedzeń, także pozawalają na łatwą manipulację grupami na poziomie emocjonalnym, -są one łatwo…
… opinii na temat „obcych” umacnia więź grupową.
AUTOSTEREOTYP
- specyficzna postać stereotypu: jest obrazem własnej grupy
- podmiot i przedmiot postrzegania jest ten sam,
- wypełnia funkcje autoidentyfikacyjne i obronne,
-jest to obraz własny, w którym odtwarzamy i chronimy swą tożsamość,
-jest wytworem kultury symbolicznej, która wyróżnia się na zasadzie dwóch krzyżujących się kryteriów: semiotycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz