Kultura polityczna (2)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura polityczna (2) - strona 1 Kultura polityczna (2) - strona 2 Kultura polityczna (2) - strona 3

Fragment notatki:


J. Garlicki, A. Noga-Bogomilski, „Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym”, Rozdział I, „Kultura polityczna-geneza i sens pojęcia” Tytuł rozdziału mówi wszystko, więc przedstawię wybrane definicje kultury politycznej oraz przedstawię pokrótce genezę samego pojęcia.
Jednym z pierwszych, który użył pojęcia kultura polityczna był Józef Siemieński. W 1916 roku wygłosił on odczyt na UW. Wprowadził wówczas pojęcie, ale nie sformułował definicji. Pierwszą próbę ukształtowania znaczenia tego terminu podjął Siemieński dopiero w roku 1932. W pracy pt. „Kultura polityczna w wieku XVI” stwierdził on, „ że kultury politycznej narodu wyrazem najwyższym - żeby nie powiedzieć ostatecznym - i najbardziej charakterystycznym jest forma rządów jaką wytworzył [...] znosi z poddaniem”. KP według Almonda. Almond sugerował, aby w analizie systemów politycznych skoncentrować się na zachowaniach grup społecznych oraz psychologicznych orientacjach obywateli wobec polityki.
Definicja: Kultura polityczna jest całokształtem indywidualnych postaw i orientacji politycznych uczestników danego systemu. Jest to strefa subiektywna, leżąca u podstaw działań politycznych i nadająca im znaczenie. Należy zaznaczyć, że Almond formułując definicję KP nie zredukował tego pojęcia do kategorii orientacji, czy wzoru orientacji w stosunku do polityki. KP sprowadzana była przez Almonda do kategorii orientacji politycznych uczestników systemu tylko w początkowej fazie jego studiów poświęconych temu problemowi. Owe indywidualne orientacje wobec polityki łączą w sobie kilka składników:
orientację poznawczą- prawdziwą lub fałszywą wiedzę o obiektach i ideach politycznych;
orientację afektywną- poczucie więzi, zaangażowania, sprzeciw, itd. wobec obiektów politycznych
orientację oceniającą- sądy i opinie o obiektach politycznych, opinie, które zwykle wymagają zastosowania wobec obiektów i wydarzeń politycznych kryteriów wartościujących.
Samuel Beer i Adam Ulam: „niektóre aspekty ogólnej kultury społeczeństwa, dotyczą szczególnie tego jak rząd powinien być kierowany i co winien usiłować czynić” Tę część kultury wymienieni autorzy nazywają kulturą polityczną. Beer i Ulam twierdzą również, że „zasadniczymi składnikami kultury politycznej są wartości, przekonania oraz podstawy emocjonalne”
Trzeba wspomnieć również o Donaldzie Devinie, który próbuje połączyć koncepcję KP Almonda ze sformułowaną przez Davida Eastona koncepcją analizy systemowej.
Kultura polityczna w polskiej nauce. W pracach socjologów i politologów pojęcie KP sprowadzane było z reguły do kategorii opinii, orientacji (czyli przekonań wew.) oraz kategorii zachowań, postaw (czyli przekonań zamanifestowanych, ujawnionych). Niekiedy, tak opisane pojęcie było uzupełnione np. o kategorię kierownictwa państwowo politycznego i jego działania, albo o kategorię instytucji politycznych oraz przepisów prawnych.

(…)

… się na:
wartościach i celach politycznych, do których winien dążyć system i wartościach jakie powinny determinować działania polityczne;
podstawowych metodach działa politycznego, regułach zachowania politycznego jednostek i grup
podstawowych instytucjach politycznych i ich roli w systemie politycznym
Drugi nurt ujmowania KP w polskiej myśli socjologicznej i politologicznej zwany jest wąskim. Zwolennicy…
…, pozwalających na ocenę postępowego lub wstecznego charakteru polityki i sił tworzących i realizujących określoną politykę. Kultura polityczna przejawią się w sposobie zachowania politycznego, w stopniu udziału w życiu politycznym kraju oraz w formach realizacji interesu klasowego bądź narodowego w danym okresie historycznym”. Uważa, że podstawami KP są: wiedza społeczna wzbogacona o znajomość nowych faktów…
… władzy i obywateli. Do KP zaliczamy więc:
wiedza o polityce, znajomość faktów, zainteresowanie nimi;
ocenę zjawisk politycznych, sądy wartościujące dotyczące tego, jak powinna być sprawowana władza;
emocjonalną stronę postaw politycznych, jak na przykład miłość ojczyzny, nienawiść do wrogów
uznane w danym społeczeństwie wzory zachowań politycznych, które określają, jak można i jak należy postępować…
… politycznego i mechanizmów funkcjonowania jego instytucji;
ocena zjawisk politycznych i sądy wartościujące na temat instytucji politycznych;
uznawane wzory zachowań w sferze polityki i wypróbowane typy działań politycznych.
Wymienione w definicji elementy składowe KP można określić mianem wymiarów KP. Kształtują się one w ramach procesów socjalizacji politycznej jednostek i grup społecznych. Oto one:
pierwszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz