Socjologia - notatki na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 4340
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - notatki na egzamin - strona 1 Socjologia - notatki na egzamin - strona 2 Socjologia - notatki na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: przedmioty, funkcje, działy socjologii, projekt racjonalizacji, logika badań, podstawowe metody badawcze, problemy badawcze, kategorie analizy życia społecznego, zbiorowość społeczna. więź społeczna, kultura, stratyfikacja społeczna.

SOCJOLOGIA OGÓLNA- KOLOKWIUM
Przedmioty, funkcje i działy socjologii
Bauman Z., Socjologia, Poznań 1996, Rozdział 12 - Droga socjologii, str. 221 - 240.
Komentarz jest dokładnie tym co może zaoferować socjologia, stanowi ona bowiem jedynie udoskonaloną postać wiedzy, którą nabywamy i używamy w codziennym życiu a owo udoskonalenie polega na tym, iż dokonuje się precyzyjniejszych rozróżnień i ujawnia wewnętrzne powiązania, których nie wyćwiczone oko mogłoby nie dostrzec.
Oczekiwania wobec socjologii: a) Powiedzenie na czym polega problem, co można z nim zrobić i jak się go pozbyć
b)Dostarczenie użytecznych praktycznie wskazówek, jak sprawić, by ludzie albo zachowywali się w pożądany przez nas sposób, albo powstrzymywali się od czynów dla nas niepożądanych.
Przy takom postawieniu problemów, od socjologów oczekuje się, że doradzą, w jaki sposób ograniczyć wolność pewnych ludzi tak, aby zakres ich wyborów był ograniczony, a zachowania przewidywalne. Wiedza ta ma umożliwić przekształcenie ludzi z podmiotów własnych działań w przedmioty cudzych poczynań.
Pierwsze koncepcje socjologii:
a) Koncepcja Durkheima (założyciel socjologii akademickiej)
Najważniejszym wzorcem wiedzy „naukowej” był wg. niego obiektywizm tzn. potraktowanie obiektu badań jakoś ściśle zewnętrznego wobec badacza, który może go obserwować i opisywać w języku neutralnym i beznamiętnym.
Każda z dziedzin nauki ma pod opieką swój fragment rzeczywistości. Fakty specyficznie społeczne- kolektywne zjawiska, które nie należą do nikogo, jak wspólnie żywione przeświadczenia czy grupowe wzorce zachowań- można uznać za obiekty „naukowe” i badać je z beznamiętnym obiektywizmem. Fakty społeczne trzeba badać bezpośrednio, obiektywnie, „z zewnątrz”, poddając je systematycznej obserwacji, dokładnie tak jak studiuje się wszystkie inne rzeczy „zewnętrzne”. Socjolog ma prawo i obowiązek abstrahować od psychiki, intencji oraz indywidualnych mniemań, chcąc adekwatnie opisać i wytłumaczyć poczynania ludzi. b) Koncepcja Max'a Webera Ludzka rzeczywistość różni się od nauk przyrodniczych tym, że ludzkie poczynania mają sens. Ludzie mają jakieś motywy, działają, aby osiągnąć cele. Które sobie wyznaczyli. Działania człowieka bardziej domagają się zrozumienia niż wyjaśnienia. Podejście Webera leży u podstaw hermeneutyki, czyli teorii i praktyki „odkrywania sensu” (próba „przeniesienia się” w życie i doznania autora i odtworzenia jego doświadczeń zyskało miano empatii). Weber był zdania, że socjologia powinna i może budować obiektywną wiedzę o subiektywnej rzeczywistości człowieka. Jednak nie wszystkie działania dają się w ten sposób zinterpretować, wiele bowiem z nich ma charakter nawykowy (tradycjonalny) i afektywny, motywowane są, więc przez przyzwyczajenia i uczucia. Natomiast zrozumienia, a nie wyjaśnienia domagają się działania racjonalne, czyli czynności refleksyjne, skalkulowana, które kontroluje się jako środki prowadzące do świadomie wyznaczonego celu. Wiedza socjologiczna nie tylko opisuje swoje obiekty (ludzkie działania), ale także je rozumuje.


(…)

…, antagonizmami i konfliktami poszczególnych jednostek i ugrupowań.
Solidarność społeczna:
*solidarność mechaniczna- oparta na tożsamości lub podobieństwie sposobów życia i pracy w zbiorowości społecznej i występującej w tych warunkach łączności między ludźmi.
*solidarność organiczna- miała za podstawę podział pracy w społeczeństwie i idące za nim zróżnicowanie sposobów życia i działania. Charakteryzuje…
… badaniami- teoria i badania socjologiczne nie są odrębnymi obszarami. Teoria nie tylko pomaga w wyborze metody. Wpływa także na wybór zmiennych, które badamy i na oczekiwania dotyczące związków, jakie mogą istnieć między odpowiednimi zmiennymi. Badania „sprawdzają” teorię- związki między zmiennymi sugerowane przez teorię socjologiczną muszą zostać sprawdzone, jeśli chce się ustalić ich rzeczywiste…
… pod względem reprezentatywności dla populacji; prawdziwa reprezentacja całej populacji. Istnieje wiele technik osiągnięcia takiego rezultatu, najpowszechniejszą z nich jest dobór losowy- każdemu członkowi populacji daje równe szanse znalezienia się w próbie.
2.\Wywiad kwestionariuszowy
Jest serią specyficznych pytań lub stwierdzeń, na które osoba ankietowana powinna odpowiedzieć. Można przeprowadzić wywiad…
… jest osobowość związana z reakcjami na układy intymne, społeczne i publiczne.
VI STRATYFIKACJA SPOŁECZNA
Weber M. „Trzy czyste typy prawomocnego panowania” [w] Elementy teorii socjologicznych. Str. 415-429
Panowanie, tzn. prawdopodobieństwo, że określony rozkaz zostanie wykonany może opierać się na różnych motywach posłuszeństwa:
może je warunkować wyłącznie interes (rozważanie strat i zysków słuchającego…
…” rzeczywistością. Koncepcja ta była skoncentrowana na budowaniu metod społecznej diagnozy (badań szczegółowo przedstawiających sytuacje w różnych sferach życia społecznego) oraz tworzeniu ogólne teorii ludzkich zachowań. Socjologia ta miała nastawienie zdecydowanie praktyczne, podejmowała takie problemy jak: wzrost przestępczości, bezdomność wśród nieletnich, alkoholizm, prostytucja itp. wg tej koncepcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz