Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

note /search

Socjologia - notatki na egzamin

  • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
  • Socjologia ogólna
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4438

in. zagadnienia takie jak: przedmioty, funkcje, działy socjologii, projekt racjonalizacji, logika badań, podstawowe metody badawcze, problemy badawcze, kategorie analizy życia społecznego, zbiorowość społeczna. więź społeczna, kultura, stratyfikacja społeczna. SOCJOLOGIA OGÓLNA- KOLOKWIUM Przedmiot...

Socjologia - więzi społeczne i ich rodzaje

  • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
  • Socjologia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2373

in. zagadnienia takie jak: więzi społeczne i ich rodzaje, kultura jako komunikowanie się, język przestrzeni, antropologia przestrzeni, model strukturalny, dystanse u człowieka. (…) …; poziom głosu jest umiarkowany. 3. Dystans społeczny

Stres a uzależnienia

  • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
  • Psychologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2282

Jest to praca opisująca zależności pomiędzy stresem a uzależnieniem.Jaki wpływ ma stres na łatwość wpadania w rożnego rodzaju nałogi.Temat jest opracowany dość powierzchownie. Obejmuje zarówno kwestię uzależnienia od alkoholu jak i narkotyków. Opisywane są przyczyny powstawania stresu, reakcje na st...