Problematyka międzynarodowa - strona 2

note /search

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 497

WYKŁAD 1 PODSTAWOWE POJĘCIA DYSCYPLINY NAUKOWEJ - STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE MIĘDZ.STOS.GOSP.—więzi i zależności między istotnymi elementami podmiotami gosp. z otoczeniem w aspekcie regionalnym oraz w aspektach gosp. światowej jako całości. Przedmiotem stosunków międzynarodowych jest szeroka płaszc...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

1.Pojęcie MSG. Międzynarodowe stosunki gospodarcze zajmują się obrotem gospodarczym międzynarodowym, na który składają się: obrót towarami, obrót usługami, obrót kapitałem, obrót siła roboczą, obrót technologią. MSG dzieli się na dwie podgrupy: 1.teoria międzynar. stosunków gospodarczych- wyłapywani...

Ochrona pracownika w przepisach UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

OCHRONA PRACOWNIKA W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ 1.Źródła prawa O ochronie pracowników i rynków pracy w przepisach Unii Europejskiej mówią między innymi przepisy art.125-130 TWE stanowiące rozdział zatytułowany „Zatrudnienie” jak również artykuły 136-145 TWE. Postanowienia art.136-145 TWE zawier...

Oczekiwania krajów członkowskich UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Oczekiwania krajów członkowskich w kontekście europejskich procesów integracyjnych Unia Europejska (UE) to termin określający wspólnotę 15 państw członkowskich połączonych jednolitym systemem wartości, akceptujących określony porządek społeczno gospodarczy. Jej początków należy upatrywać w sytuacji...

Organizacja narodów zjednoczonych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 455

Akademia im. X X we X X X X x X X X Temat: Organizacja Narodów Zjednoczonych Opracowała : Xxxx X 2001 Organizacja Narodów Zjednoczonych - to międzynarodowa uniwersalna organizacja polityczna o bardzo szerokim zakr...

Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Ogólne problemy integracji Unii Europejskiej. Bezpośrednią inspiracją badań problemu integracji były przedsięwzięcia zmierzające do utworzenia z grupy krajów Europy Zachodniej obszaru zintegrowanego ekonomicznie i politycznie. Zainteresowania te znalazły wyraz w pracach poświęconych teorii Unii Celn...

Polska w UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Polska w Unii Europejskiej (pozytywne i negatywne aspekty zmian) Unia Europejska - tą nazwę zna chyba każdy. Znamy ją z dzienników telewizyjnych, z codziennych gazet. Ciągle słyszymy o tym, że jak najszybciej powinniśmy znaleźć się wśród krajów należących do Unii Europejskiej, że Polska dąży do teg...

Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

Politechnika Koszalińska Wydział Ekonomii i Zarządzania Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE Najważniejsze bariery rozwoju terenów wiejskich w Polsce i sposoby ich likwidacji Ekonomia II, gr. 07 Koszalin 2002 r. Spis treści: Wprowadzenie 2 Rozdział I Rolnictwo polskie w aspekcie integracji ...

Proces globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Proces globalizacji ma swoich zwolennikow i przeciwnikow. Globalisci traktuja ten proces jako zwienczenie rozwoju gospodarki rynkowej u podstaw, ktorej lezy szeroko rozumiana wolnośc gospodarcza oraz bezpieczeństwo własnościowe. U podłoza zjawiska globalizacji lezy wiele czynników. Można wyróżnić 2 ...

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

PROGRAMY POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UE Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stanie się beneficjentem pomocy finansowej udzielanej krajom członkowskim w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, a także innych instrumentów pomocowych o zróżnicowanym charakterze i czasokresie trwa...