Problematyka międzynarodowa

note /search

Globalizacja - szansa czy zagrożenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1211

Globalizacja szansa czy zagrożenie dla rozwoju społeczeństw Globalizacja a rozwój gospodarczy Polski W ostatnim czasie obserwujemy zmiany w ekonomii w skali globalnej. Firmy z różnych części świata pojawiają się w egzotycznych dla nich miejscach. Jednoczesny rozwój technologii powoduje lepsze pozna...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1295

Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracji rynków finan...

Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW STRESZCZENIE W referacie przedstawię źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Na początku przytoczyłam definicje konkurencyjności , ponieważ koncepcja przewagi konkurencyjnej jest próbą osiągnięcia właśnie konkurencyjności z p...

CEFTA

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Ogólne informacje o CEFTA Umowa o współpracy ekonomicznej podpisana się przez Republikę Czeską, Węgry, Polskę, Republikę Słowacką, a później przez Słowenię, Rumunię, Chorwację. CEFTA czyli Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu (Central European Free Trade Agreement) ma w swym zasięgu prawie 90 mi...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Ogólna charakterystyka Rady Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej jest międzyrządowym organem Wspólnot (UE). Początkowo każda ze Wspólnot miała odrębny przedstawicielski organ międzyrządowy. Oznaczenie organów zmieniało się z upływem lat i nawet w dzisiejszym TWE jest po części niedokładne. Rad...

Dotacje z UE jako źródło MSP

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Dotacje z Unii Europejskiej jako jedno ze źródeł finansowania działalności w sektorze MSP Łódź 2003 Spis treści Nr strony Wstęp 3 Programy dostępne w ramach funduszu PHARE 4 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 7 Bibliografia 11 WSTĘP Według danych

Europejska unia gospodarcza i walutowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

EMU I EURO W grudniu 1991r. w Maastricht Rada Europy uzgodniła traktat powołujący UE. Został on podpisany 7 lutego 92r. i wszedł w życie 1 listopada 93r. Na jego mocy wprowadzono do traktatu rzymskiego EWG poprawi i uzupełnienia dotyczące budowy UGW. (EWG powołano w traktacie rzymskim 25 marca 1957...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

INTEGRACJA EUROPEJSKA Wykład 1 Po II wojnie świat. rozpoczyna się międzynarod. integracja gospodarcza. Jest to scalanie się gospodarek narodowych, tworzenie się jednolitego organizmu, prowadzenie wspólnych polityk, państwa zrzekają się pewnych praw na rzecz ugrupowania integracyjnego. Korzyści z i...

Kredyty inwestycyjne SAPARD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Kredyty inwestycyjne SAPARD Kredyty inwestycyjne na finansowanie inwestycji podlegajacej dofinansowaniu z programu SAPARD. Pomoc w ramach Programu SAPARD realizowana jest w formie zwrotu czesci poniesionych przez beneficjenta kosztow inwestycji, d...