Kredyty inwestycyjne SAPARD

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kredyty inwestycyjne SAPARD - strona 1 Kredyty inwestycyjne SAPARD - strona 2 Kredyty inwestycyjne SAPARD - strona 3

Fragment notatki:

Kredyty inwestycyjne
SAPARD
Kredyty inwestycyjne na finansowanie inwestycji podlegajacej dofinansowaniu z programu SAPARD. Pomoc w ramach Programu SAPARD realizowana jest w formie zwrotu czesci poniesionych przez beneficjenta kosztow inwestycji, do wysokosci okreslonej w umowie. Zasady udzielania pomocy w programie SAPARD nie okreslaja maksymalnej kwoty inwestycji, a jedynie maksymalna i minimalna kwote refundacji oraz procentowo poziom pomocy finansowej jaka moze otrzymac beneficjent programu. Rozliczenie kosztow nastapi po zrealizowaniu przedsiewziecia, na podstawie dowodow poniesionych kosztow (rachunki, faktury). Zwrot zostanie dokonany w formie przelewu na wydzielony rachunek bankowy beneficjenta.
Działania Banku sa skaoncentrowane na udzielaniu kredytow na realizacje inwestycji w ramach
Działanie I, ktore dotyczy: POPRAWY PRZETWORSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁOW ROLNYCH I RYBNYCH W ramach Działania I wydzielone sa dwa schematy
Schemat 1.1 - Wsparcie restrukturyzacji przetworstwa i poprawy marketingu artykułow pochodzenia zwierzecego Odbiorcami (beneficjentami) pomocy w ramach Działania 1.1 sa: przedsiebiorcy prowadzacy działalnosc gospodarcza w zakresie przetworstwa mleka, ryb, uboju zwierzat rzeznych, rozbioru miesa lub jego przetworstwa,
Schemat 1.2 - Wsparcie restrukturyzacji przetworstwa i poprawy marketingu owocow i warzyw Odbiorcami (beneficjentami) pomocy w ramach Działania 1.2 sa: przedsiebiorcy prowadzacy działalnosc gospodarcza w zakresie przetworstwa owocow i warzyw.
Szczegołowy wykaz podmiotow ktore moga ubiegac sie o pomoc finansowa z programu SAPARD wg. klasyfikacji PKD, znajduje sie w Regulacjach w dokumencie Zasadach udzielania pomocy.
Kredyty na finansowanie inwestycji w ramach programu SAPARD powinny byc zaoferowane naszym klientom spełniajacym warunki programu o bardzo dobrym standingu finansowym pozwalajacym na bezpieczne finansowanie ze strony Banku.
Jak przedsiebiorstwo moze uzyskac pomoc z programu SAPARD
a) Pozyskanie srodkow na realizacje inwestycji (inwestycja moze byc realizowana ze srodkow własnych lub z kredytu komercyjnego)
Złozenie Wniosku o pomoc finansowa w regionalnym oddziale ARiMR wraz z kompletem wymaganych dokumentow. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisanie umowy z ARIMR okreslajacej d) Podpisanie umowy kredytowej (w przypadku gdy kredytobiorca miał promese kredytowa) ustanowienie zabezpieczeń i uruchomienie kredytu Rozpoczecie inwestycji f) Zakończenie inwestycji g) Wystapienie przez przedsiebiorstwo z wnioskiem o wypłate pomocy finansowej SAPARD wraz z wymaganymi dokumentami


(…)


Rybny
30% kosztów kwalifikowanych
C
Inwestycje ściśle związane z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko.
Mleczarski
30% kosztów kwalifikowanych
Mięsny
30% kosztów kwalifikowanych
Rybny
30% kosztów kwalifikowanych
1.1.11 Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorcy/grupy producentów rolnych prowadzący działalność) gospodarczą przez okres…

Inwestycje ściśle związane z ograniczaniem negatywnego oddziaływania na środowisko.
30% kosztów kwalifikowanych
1.2.11 Istotne warunki uzyskania pomocy finansowej a) O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorcy/grupy producentów rolnych prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej jednego roku obrachunkowego. b) Pomocą finansową mogą zostać objęte podmioty prowadzące działalność…
…, w formie refundacji części lub całości kosztów, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach programu SAPARD, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi", ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację programu SAPARD oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu. Refundacja całości lub części kosztów, obejmuje koszty ponoszone…

Ryby świeże lub schłodzone.
1.1.4 Koszty kwalifikowane a) Pojęcie kosztów kwalifikowanych obejmuje określone rodzaje kosztów przedsięwzięcia podlegających zwrotowi ze środków Programu SAPARD, tj.: koszty budowy i modernizacji budynków (z wyłączeniem budowy nowych zakładów przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego):
* koszty materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz koszty wykonania prac…
…, niesłodzona;
15.51.20
Mleko i śmietana w postaci stałej;
15.51.30
Masło;
15.51.40
Sery i twarogi;
15.51.51
Mleko i śmietana zagęszczone słodzone lub nie, inne niż w stanie stałym;
15.51.52
Jogurt i inne rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany;
15.51.53
Kazeina;
15.51.54
Laktoza i syrop laktozowy;
15.51.55
Serwatka.
 
Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych.
15.11.11
Świeże lub chłodzone mięso wołowe;
15.11.12
Mięso wołowe mrożone;
15.11.13
Mięso wieprzowe, świeże lub chłodzone;
15.11.13
Mięso wieprzowe mrożone;
15.11.15
Mięso baranie świeże lub chłodzone;
15.11.16
Mięso baranie mrożone; 15.11.17
Mięso kozie, świeże, chłodzone lub mrożone;
15.11.18
Mięso końskie, z osłów i mułów;
15.11.19
Podroby jadalne;
15.11.30
Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz