Integracja europejska - wykłady 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska -  wykłady 2 - strona 1 Integracja europejska -  wykłady 2 - strona 2 Integracja europejska -  wykłady 2 - strona 3

Fragment notatki:

INTEGRACJA EUROPEJSKA
Wykład 1
Po II wojnie świat. rozpoczyna się międzynarod. integracja gospodarcza. Jest to scalanie się gospodarek narodowych, tworzenie się jednolitego organizmu, prowadzenie wspólnych polityk, państwa zrzekają się pewnych praw na rzecz ugrupowania integracyjnego. Korzyści z integracji europejskiej:
powiększenie rynków zbytu
większe obroty w HZ
lepsza efektywność gospodarek danego kraju
postęp techniczny, unowocześnienie gospodarki
łatwiejszy dostęp do nowych technologii
wzrost dobrobytu społeczeństw tych państw
Warunki determinujące rozwój integracji:
wola polityczna państw
zbieżność w polityce zagranicznej krajów
komplementarność gospodarek (wzajemne dopasowanie)
położenie geograficzne (bliskość geograf.)
prowadzenie sprzyjającej polityki ekonomicznej (preferencje, znoszenie ograniczeń w handlu)
Etapy integracji:
Strefa wolnego handlu - państwa znoszą TYLKO między sobą cła i ograniczenia ilościowe w handlu (zazwyczaj wybrane towary). Państwa nie znoszą i nie wprowadzają ceł wobec krajów trzecich (tzn. nie prowadzą wspólnej polityki handlowej wobec krajów trzecich. Np. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA, 1963r., z inicjatywy Wlk. Brytanii). Unia celna - to samo co strefa wolnego handlu + ujednolicenie polityki handlowej wobec krajów trzecich (jednakowa taryfa celna dla krajów trzecich)
Wspólny rynek (jednolity rynek wew.) - wprowadzenie 4 swobód przepływu: osób, usług, kapitału i towaru.
Unia gospodarcza i walutowa - ujednolicenie polityki pieniężnej państw (wspólne prowadzenie przez Europejski Bank Centralny). Może tu być ujednolicenie polityki gospodarczej (państwa tracą pewne uprawnienia) albo głęboka koordynacja (kryteria konwergencji- różne wskaźniki). Powstaje organ ponadnarodowy, bo ma uprawnienia poszczególnych państw. Tworzenie wspólnych rezerw walutowych; wprowadzenie wspólnej waluty.
Unia polityczna (pełna integracja)- pełna unifikacja w polityce wew. i zew. Wspólna obrona, armia itd. Historia idei europejskiej:
Pierwsze idee pojawiły się w oświeceniu. Pierre Dubois zaproponował stworzenie Federacji Europejskiej (jako pierwszy). Miały to być państwa europejskie, jako przeciwwaga dla siły papieskiej. Wcześniej była tylko integracja przymusowa (militarna).
Federacja - państwo związkowe. Części składowe nie mają podmiotowości prawno-międzynarodowej; ma je tylko federacja.
Konfederacja - związek państw. Jako całość nie ma podmiotowości prawno-międzyn. Powołuje się ją, żeby lepiej realizować poszczególne cele; nie ma zrzekania się uprawnień.


(…)

… (z wyjątkiem organów sądowniczych)
2. Organy dla UGiW - Europejski Instytut Walutowy (już nie istnieje); działał '94-98; miał przygotować dla działalności EBC; siedziba - Frankfurt/Men; członkami były banki centralne krajów UE.
Wykład 5
Traktat z Maastricht powołał poza wymienionymi następujące instytucje:
Europ. Instytut Walutowy (już nie istnieje). Miał charakter przejściowy, członkami były Banki Centralne…
… socjalnych. Uznano, że powinien go dopasować. `61r. przedstawił uzupełniony plan. Mówił, że osoby zatrudniane w rolnictwie powinny być objęte ustawodawstwem socjalnym, analogicznym dla innych kategorii pracowniczych. Plan mówił, żeby objąć ochroną ludność wiejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (powstał na mocy traktatu rzymskiego). Ten plan stał się podstawą WPR. W '62 podpisano tzw…
… była odbudowa gospodarek po wojnie, a więc stworzenie silnego bloku, spłata długu USA i konkurencja z USA. Wsparcie amerykańskie: zależało im na integracji, czyli na przeciwstawieniu się Rosji i spłaceniu i pożyczki. USA pomogło poprzez plan Marshalla (sekretarz) (Plan Odbudowy i Modernizacji Europy, VI 1947r.). USA pożyczyło pieniądze, ale państwa europejskie musiały WSPÓLNIE uzgodnić na co zostaną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz