Wykład - traktaty rzymskie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - traktaty rzymskie - strona 1 Wykład - traktaty rzymskie - strona 2 Wykład - traktaty rzymskie - strona 3

Fragment notatki:

TRAKTATY RZYMSKIE Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, liczący w wersji oryginalnej 248 artykułów, wyposażył Wspólnotę w osobowość prawną, umożliwiając jej podejmowanie działań zarówno w sferze prawa krajowego państw członkowskich, jak i na arenie międzynarodowej. Ponadto, w odróżnieniu od Traktatu Paryskiego mającego obowiązywać przez 50 lat, Traktat o EWG został zawarty na czas nieokreślony, co sprawia, że utworzenie Wspólnoty i przeniesienie na nią praw suwerennych jej członków jest nieodwołalne i nieograniczone czasowo. Głównymi celami przyświecającymi sygnatariuszom Traktatu było: · popieranie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej całej Wspólnoty; · promowanie stałego rozwoju gospodarczego Wspólnoty i stabilizacji gospodarek państw członkowskich; · dążenie do systematycznego i szybkiego podnoszenia poziomu życia społeczeństw tych państw; · stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych państw członkowskich w celu utworzenia wspólnego rynku. Stworzenie wspólnego rynku dla wszystkich towarów i usług, nie zaś tylko dla wyselekcjonowanych sektorów gospodarki, stało się odtąd podstawowym zadaniem ekonomicznym i politycznym. Traktat o EWG postulował w tym celu potrzebę stopniowego znoszenia wszelkich barier i ograniczeń dotychczas dzielących rynki sześciu państw członkowskich, tak aby ostatecznie wprowadzić wspólną taryfę celną i ustanowić Unię Celną (co nastąpiło 1 lipca 1968 roku). Traktat o EWG wprowadził ponadto cztery podstawowe swobody mające za zadanie zwiększenie elastyczności funkcjonowania Wspólnoty. Były to: · swoboda przepływu towarów; · swoboda przepływu osób; · swoboda przepływu usług; · swoboda przepływu kapitału. Traktat przewidywał realizację celów Wspólnoty przez, między innymi: · ustanowienie wspólnej polityki handlowej, Wspólnej Polityki Rolnej oraz wspólnej polityki transportowej; · wprowadzenie reżimu niezakłóconej konkurencji; · utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego; · powołanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Traktat ustanowił cztery instytucje Wspólnoty: · międzyrządową Radę Ministrów jako organ prawodawczy; · ponadnarodową Komisję pełniącą funkcje wykonawcze; · międzyparlamentarne Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne będące organem deliberującym i w pewnym zakresie kontrolnym; · ponadnarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Funkcje pomocnicze miały ponadto pełnić Komitet Gospodarczy i Społeczny (ECOSOC) oraz Trybunał Obrachunkowy. Drugi z Traktatów Rzymskich ustanawiający EURATOM, w przeciwieństwie do Traktatu o EWG, regulował wyłącznie problematykę jednego specyficznego sektora - produkcji i eksploatacji energii atomowej. Traktat ten, liczący 225 artykułów, został zawarty na czas nieokreślony, zaś głównym jego zadaniem było zapewnienie szybkiego wzrostu przemysłu nuklearnego i tym samym ukształtowanie wspólnego rynku energii atomowej. Cel ten miał być wspierany przez rozwój badań, ujednolicenie norm bezpieczeństwa oraz ułatwianie inwestycji służących rozwojowi energetyki jądrowej we Wspólnocie. Traktat o EURATOMIE przewidział powołanie odrębnych struktur organizacyjnych, odzwierciedlających układ instytucjonalny zaproponowany przez Traktat o EWG.

(…)

… powiązane Wspólnoty: EWWiS, EWG i EURATOM. Utrzymywanie olbrzymiego aparatu administracyjnego, powielanego w strukturze i odrębnego dla każdej ze Wspólnot nie było właściwym rozwiązaniem, dlatego też, wraz z podpisaniem Traktatów Rzymskich, przeprowadzono fuzję niektórych instytucji Wspólnot, mianowicie Zgromadzeń Parlamentarnych i Trybunałów Sprawiedliwości. W konsekwencji pojawił się jednolity Parlament…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz