Historia integracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia integracji - omówienie - strona 1 Historia integracji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Historia integracji
Pierwszym znaczącym traktatem dla integracji był Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS] z 1951 roku, wraz z poprzedzającą go deklaracją Schumana z 1950. Wszedł w życie w 1952, tworząc EWWiS, złożone z sześciu państw - Francji, Włoch, RFN, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Traktat powoływał strukturę o charakterze ponadnarodowym, której działalność ograniczała się do dwóch sektorów - górnictwa i hutnictwa. Miała mieć własne ponadnarodowe instytucje: Wysoką Władzę (organ wykonawczy), Specjalną Radę Ministrów (stanowienie prawa) oraz Zgromadzenie Parlamentarne (zalążek Parlamentu Europejskiego [PE]), które nie pochodziło z bezpośrednich wyborów, członków stanowiły delegacje parlamentów krajowych. Powołano także Trybunał Sprawiedliwości.
Założeniem wspólnoty było utworzenie wspólnego rynku oraz realizacja unii celnej i zasad konkurencji, ale tylko w określonych sektorach gospodarki krajowej. W latach pięćdziesiątych integrację próbowano uogólnić, np. poprzez projekt Churchilla o Europejskiej Wspólnocie Obronnej i projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, oba projekty zostały jednak zawieszone wskutek głosu Francuskiego Zgromadzenia Narodowego. Dominowało wówczas podejście sektorowe - współpraca w ramach określonych sektorów, np. handel węglem i stalą.
W 1957 podpisano Traktaty Rzymskie, z których do dziś obowiązują dwa - Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą [EWG] i Traktat Ustanawiający Euratom. Traktaty weszły w życie w 1958 roku, przez co współistniały trzy organizacje międzynarodowe [OM] - EWWiS (nie istnieje od 2002 roku), EWG (w 1992 zamieniona we wspólnotę Europejską) i Euratom (cywilne wykorzystanie energii atomowej, dziś we Francji to 77% całkowitej produkcji energii. Istnieje do dziś, Traktat Lizboński nadal nie narusza jego istnienia jako odrębnego sektora).
EWG miała za zadanie objąć całe gospodarki państw członkowskich, poszerzono ją jednak o sprawy społeczne. Traktaty Rzymskie podpisało sześć państw-członków EWWiS. Wadą systemu było namnożenie instytucji, ale Traktaty zastrzegły jedno Zgromadzenie i Trybunał dla wszystkich trzech Wspólnot. W 1965 przyjęto Traktat o Fuzji, który połączył organy wykonawcze w Komisję, ustanowił wspólną Radę i okroił sztab urzędników. Pierwsze 12 lat po Traktatach Rzymskich było okresem realizacji wspólnego rynku. Był on pomyślany jako terytorium, na którym zostają zniesione wszelkie przeszkody w realizacji czterech swobód - przemieszczania się pracowników, przepływu towarów, usług i kapitału. Piąta swoboda to swoboda przedsiębiorczości. Wspólny rynek wymusił unię celną - terytorium, na którym obowiązuje jedna waluta celna w odniesieniu do towarów pochodzących z państw trzecich, po przekroczeniu granicy towar mógł bez przeszkód poruszać się po terytorium unii. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz