Prawo wspólnotowe i integracja europejska

note /search

Charakter Unii Europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Charakter Unii Europejskiej Unia Europejska UE powołano na mocy Traktatu z Maastricht z 1992. Wspólnoty są uzupełnione formami współpracy z TUE. 1 Filar Wspólnoty tworzące 1F to OM o osobowości prawnej, czyli zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz zdolności do nabywania praw i zacią...

Historia integracji europejskiej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Historia integracji europejskiej EWWiS i EWG Pierwszym znaczącym traktatem dla integracji był Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS] z 1951 roku, wraz z poprzedzającą go deklaracją Schumana z 1950. Wsze...

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji-oprac...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1456

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji ETS utworzono na mocy Traktatu o EWWiS. Do 1988 istniał jeden sąd, kiedy to powołano Sąd Pierwszej Instancji [SPI], czyli sąd pomocniczy, który przejął część spraw - rozpoznawał spory pomiędzy funkcjonariuszami wspólnot a wspólnotami ...

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

Podstawowe zasady prawa wspólnotowego Podstawowe zasady prawa wspólnotowego należą do prawa pierwotnego UE. Wszelkie akty prawa wtórnego w UE muszą być z nimi zgodne. Stwierdzenie sprzeczności aktu prawa wtórnego z zasadami (podobnie jak z prawem traktatowym) może skutkować stwierdzeniem nieważnośc...

Swoboda przepływu towarów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

Swoboda przepływu towarów Celem wspólnoty w 1F jest stworzenie UGIP - Unii Gospodarczej i Pieniężnej, oraz wprowadzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Zgodnie z definicją legalną

System źródeł prawa UE-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1085

System źródeł prawa UE Prawo pierwotne i wtórne Po pierwsze prawo wspólnotowe dzieli się na prawo pierwotne oraz prawo wtórne (wtórne, stanowione w UE). System prawa odzwierciedla 3 filary, przepisy odnoszą się bezpośrednio do nich. Istotne różnice występują w źródłach prawa wtórnego. Źródła prawa...

Historia integracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Historia integracji Pierwszym znaczącym traktatem dla integracji był Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali [EWWiS] z 1951 roku, wraz z poprzedzającą go deklaracją Schumana z 1950. Wszedł w życie w 1952, tworząc...

Prawo pierwotne i wtórne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2681

Prawo pierwotne i wtórne Po pierwsze prawo wspólnotowe dzieli się na prawo pierwotne oraz prawo wtórne (wtórne, stanowione w UE). System prawa odzwierciedla 3 filary, przepisy odnoszą się bezpośrednio do nich. Istotne różnice występują w źródłach prawa wtórnego. Źródła prawa pierwotnego to traktaty...

Swoboda przepływu towarów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo wspólnotowe i integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Swoboda przepływu towarów Celem wspólnoty w 1F jest stworzenie UGIP - Unii Gospodarczej i Pieniężnej, oraz wprowadzenie jednolitego rynku wewnętrznego. Zgodnie z definicją legalną