Wykład - efekt kreacji handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - efekt kreacji handlu - strona 1 Wykład - efekt kreacji handlu - strona 2 Wykład - efekt kreacji handlu - strona 3

Fragment notatki:

EKONOMIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ dr Iwona Pawlas Wykład 2
Efekt kreacji handlu, wytworzenie się nowych strumieni handlu między krajami członkowskim strefy wolnego handlu lub unii celnej. Towary wytworzone w poszczególnych krajach strefy czy unii zaczynają być traktowane na rynkach innych krajów tejże strefy czy unii preferencyjnie na skutek zniesienia ceł i barier paratarypowych.
Efekt kreacji handlu wystąpi wtedy:
Kiedy znoszona między krajami strefy czy unii stawka celna jest wyższa od występującej poprzednio między nimi różnicy w kosztach produkcji danego towaru
Kiedy elastyczność cenowa popytu na ten towar w kraju o wyższych kosztach produkcji jest odpowiednio wysoka
Kiedy odpowiednio wysoka jest elastyczność cenowa podaży tego towaru, w kraju, w którym jego koszty produkcji są niższe
Efekt przesunięcia handlu, dotyczy handlu pomiędzy krajami strefy wolego handlu lub unii celnej oraz ich handlu z krajami członkowskimi. Polega na zastępowaniu importu określonych towarów spoza strefy czy unii importem tych towarów ze strefy czy unii.
Efekt przesunięcia handlu nastąpi wtedy:
Kiedy znoszona między krajami strefy czy unii stawka celna jest wyższa od różnicy w kosztach produkcji danego towaru w tych krajach i w krajach trzecich
Kiedy elastyczność cenowa popytu na ten towar w krajach strefy czy unii importującym go poprzednio krajów trzecich jest odpowiednio wysoka
Kiedy w pozostałych krajach strefy czy unii, w których produkuje się ten towar, odpowiednio elastyczność cenowa podaży jest odpowiednio wysoka
Efekt ten może być osłabiony lub anulowany jeśli eksporterzy z krajów trzecich do krajów strefy czy unii obniża swe ceny eksportowe. Zdecydują się zaś na to tym bardziej:
Im silniej ograniczony zostanie ich eksport do krajów strefy czy unii
Im większe znaczenie ma dla nich rynek danej strefy czy unii i im trudniej znaleźć jest dla niego rynki alternatywne
Im niższa jest elastyczność cenowa ich podaży na eksport do tej strefy czy unii
Ewolucja integracji w ramach wspólnot europejskich
1951- Traktat Paryski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (6 państw = Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg)
1952- EWWiS zaczyna funkcjonować
1957- Traktaty Rzymskie o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (6 państw = te co wyżej)
1958- EURATOM i EWG zaczynają funkcjonować


(…)

…- przyłączenie Hiszpanii, Portugalii
02.1986- Jednolity Akt Europejski podpisany przez 12 państw zakładający utworzenie jednolitego rynku wewnętrznego do 1993 roku ( 4 wolności + wiele różnych polityk wspólnotowych)
1987- JAE wchodzi w życie Od 1988 roku realizacja wspólnej polityki regionalnej, transportowej, ochrony środowiska i badawczo rozwojowej.
Od 1993 roku realizacja 4 wolności (swoboda towarów, osób, usług, kapitału) w praktyce tzn.
Jednolity Rynek Wewnętrzny
1992- Traktat z Maastricht (Traktat O Unii Europejskiej) zakładający utworzenie do 1997 roku unii gospodarczo-walutowej a w dalszej perspektywie również unii politycznej
Trzy filary I- Wspólnoty Europejskie
II- Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
III- Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości
01.01.1995- przyłączenie Austrii, Szwecji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz