Charakterystyka Rady UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka Rady UE - strona 1 Charakterystyka Rady UE - strona 2 Charakterystyka Rady UE - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka Rady Unii Europejskiej.
Rada Unii Europejskiej jest międzyrządowym organem Wspólnot (UE). Początkowo każda ze Wspólnot miała odrębny przedstawicielski organ międzyrządowy. Oznaczenie organów zmieniało się z upływem lat i nawet w dzisiejszym TWE jest po części niedokładne. Rada (początkowo) EWG (od 1967r. Wspólnot Europejskich, a od 1992r. Rada Unii Europejskiej) została powołana na mocy traktatu o utworzeniu EWG, podpisanego w Rzymie 25 marca 1957r.. Traktat Rzymski określa tę instytucję jako Radę, bez dalszych uszczegółowień. Podobnie nazywa ją Traktat o EURATOM-ie. Przez Traktat Węgla i Stali (TWWS) z 1951r. powołana została Specjalna Rada Ministrów. Była ona głównym organem decyzyjnym EWWiS (do lipca 1967r.). Plan Schumana nie przewidywał ustanowienia w EWWiS takiego organu. Został on utworzony na żądanie państw Beneluksu, w toku opracowywania przez sześć państw układu w sprawie EWWiS, w celu osłabienia ponadpaństwowego charakteru uprawnień Wysokiej Władzy. W najważniejszych sprawach EWWiS, Wysoka Władza, później-Komisja Wspólnot, a obecnie-Komisja Europejska może podjąć decyzje tylko po uprzedniej zgodzie Rady Unii Europejskiej. W niektórych sytuacjach Rada Unii Europejskiej może sama podejmować uchwały. Może też żądać od Komisji Europejskiej rozparzenia wszelkich propozycji i środków, jakie uważa za właściwe lub niezbędne do realizacji celów Wspólnoty. Specjalna Rada Ministrów miała własny, niezależny sekretariat, składający się z funkcjonariuszy międzynarodowych. Siedziba Rady Ministrów i jej sekretariatu znajdowała się w Luksemburgu.
W polskiej publicystyce i literaturze przedmiotu, rzadko kiedy pojawia się wierna traktatowa nazwa tej instytucji. Rada często nazywana jest-wedle wzoru europejskiego Radą Ministrów. Często używano też nazwy Rada Ministerialna-dla odróżnienia jej od polskiej Rady Ministrów. Przyczyną nazywania Rady Radą Ministrów było też pojawienie się w systemie instytucji wspólnotowych Rady Europejskiej. Zrezygnowanie z określenia, o jaką Radę chodzi, prowadziłoby do tego, że omawianie systemu instytucji wspólnotowych oraz wzajemnych relacji między tymi dwoma organami byłoby po prostu niejasne. W oparciu o postanowienia traktatu o ustanowieniu jednej Rady i jednej Komisji dla trzech Wspólnot Europejskich, podpisanego 8 kwietnia 1965r. i obowiązującego od 1 lipca 1967r., powstał wspólny organ naczelny-Rada. 8 listopada 1993r., w kilka dni po wejściu w życie Traktatu o Unii Europejskiej, Rada, na mocy własnej decyzji, przybrała nazwę Rady Unii Europejskiej-i jest to obecnie jedyna nazwa, pod jaką powinna ona występować. Nazwanie dotychczasowej Rady-określonej przepisami traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich-Radą Unii Europejskiej wynikało nie tylko z pragnienia zaakceptowania kolejnego etapu w rozwoju procesu integracji europejskiej, jakim było powstanie Unii Europejskiej, lecz i z faktu, że Traktat z Maastricht nałożył na Radę (jako organ Wspólnot Europejskich) pewne zadania związane z realizacją wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości (tzw. II i III filary Traktatu z Maastricht)

(…)

…”, mówi Cezary Herma z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. System podwójnej większości, jaki proponuje Konwent, oznacza podejmowanie decyzji przez ponad połowę państw członkowskich reprezentujących co najmniej 60 procent obywateli18.
Hiszpański Premier Jose Maria Aznar, w wystąpieniu w Kongresie Deputowanych wyraził „uzasadnione zaniepokojenie” kwestią reformy instytucji europejskich…
… w tej kwestii kompromis jest z pewnością skromniejszy niż oczekiwano. Nie udała się próba podniesienia głosowania kwalifikowaną większością głosów do rangi zasady, od której występowałyby ściśle określone wyjątki. Traktat nicejski wprowadził większość kwalifikowaną do 28 artykułów. Nie zdołano na przykład objąć w całości zasadą głosowania większością kwalifikowaną wspólnej polityki handlowej w sferze usług…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz