Liberalizacja handlu usługami telekomunikacyjnymi w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Liberalizacja handlu usługami telekomunikacyjnymi w UE - strona 1 Liberalizacja handlu usługami telekomunikacyjnymi w UE - strona 2 Liberalizacja handlu usługami telekomunikacyjnymi w UE - strona 3

Fragment notatki:

Liberalizacja handlu usługami telekomunikacyjnymi w UE
Usługi telekomunikacyjne są obecnie najdynamiczniej rozwijającym się sektorem usług. Według szacunków  Światowej Organizacji Handlu (WTO), od 1980 r. przychody z tego rodzaju usług wzrastały o ok. 5-7% rocznie, natomiast w  latach 90 przychody z międzynarodowego ruchu telekomunikacyjnego wzrastały o ok. 12-13% rocznie. Wzrost ten był udziałem nie tylko krajów  rozwiniętych, ale nawet w  jeszcze większym stopniu krajów  rozwijających się. Usługi telekomunikacyjne mają istotny wpływ  na rozwój międzynarodowego handlu oraz gospodarki światowej. Nowoczesne usługi telekomunikacyjne i informatyczne przyczyniają się do zmiany modelu międzynarodowego handlu, w  którym główną rolę odgrywają obecnie informacja i wiedza. Ponadto uważa się, że bez rozwoju telekomunikacji i systemów  informatycznych nie byłoby w  ogóle możliwe rozpoczęcie procesu globalizacji międzynarodowego handlu. Pomiędzy tymi dwoma procesami istnieje jednak sprzężenie zwrotne, bowiem globalizacja przyczynia się również do rozwoju usług telekomunikacyjnych. Celem tego artykułu jest pokazanie przebiegu i efektów  liberalizacji międzynarodowego handlu usługami telekomunikacyjnymi. Jednolity rynek tych usług w  Unii Europejskiej jest przykładem najdalej posuniętej integracji sektora usług telekomunikacyjnych, który zasługuje na szczególną uwagę również z tego względu, że przeszedł on drogę od zupełnego zamknięcia na konkurencję międzynarodową jeszcze pod koniec lat 70 do pełnej liberalizacji w  1998 r. Integracja rynku usług telekomunikacyjnych odgrywa ponadto bardzo ważną rolę w  integracji pozostałych segmentów  gospodarki UE. 1. Znaczenie usług telekomunikacyjnych w  handlu światowym
W  ciągu ostatniej dekady pojawiło się wiele nieznanych dotychczas możliwości wykorzystywania telekomunikacji w  poszczególnych sektorach gospodarki i na międzynarodowym rynku. Postęp technologiczny poprawił jakość i zredukował koszt wyposażenia, dzięki czemu pojawiło się wiele nowych usług telekomunikacyjnych. Zmiany te przyczyniły się z kolei do rozwoju międzynarodowego handlu usługami poprzez umożliwienie świadczenia coraz to nowych rodzajów  usług na odległość oraz redukcję kosztów  transakcyjnych, które są znacznie wyższe w  handlu usługami niż w  handlu towarami. W  rezultacie usługi stały się niezbędnym elementem współczesnego handlu, który jest w  coraz większym stopniu zależny od międzynarodowych przepływów  informacji. Tworząca się obecnie tzw. infrastruktura telekomunikacyjna i informatyczna oparta na globalnej sieci jest podstawą zmiany tradycyjnego „produkcyjnego” modelu handlu mię

(…)

…), czyli w  usługach typu: banki danych, poczta elektroniczna, elektroniczna wymiana danych. Atrakcyjność taryf telefonicznych może określać np. miejsca lokalizacji tzw. host computers, czyli głównych komputerów  banków  danych, a telebankowość może z kolei ułatwiać działalność tych rynków  finansowych, które mają dostęp do szczególnie efektywnych kosztowo usług telekomunikacyjnych. Co więcej, te nowe usługi typu…
… w  kwietniu 1994 r., obejmowała jedynie określoną grupę usług telekomunikacyjnych, takich jak: usługi dodatkowe, poczta elektroniczna, poczta głosowa, informacja on-line i wznowienia baz danych, system elektronicznej wymiany danych, konwersja kodów  i protokołów. Zobowiązania te zostały uzupełnione w  trakcie negocjacji kontynuowanych po zakończeniu Rundy Urugwajskiej, które doprowadziły do podpisania 17…
bezpośredniej inwestycji zagranicznej) lub podłączenia się do istniejącej na tym obszarze infrastruktury. Przeszkodą w   tym mogą być ograniczenia w  przepływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz brak jasnych i niedyskryminacyjnych zasad dostępu do istniejącej sieci. Aby połączyć się z międzynarodowym ruchem telefonicznym, sąsiedni operatorzy tranzytują ruch telefoniczny przez obszar swojego działania…
….
Jednakże najbardziej ekspansywnym elementem zmian zachodzących w  między-narodowym handlu, szczególnie widocznym w  ostatnich latach, wydaje się być rozwój handlu elektronicznego (electronic commerce), opartego na dostępie do sieci Internet. Rewolucjonizuje on współczesny handel międzynarodowy ponieważ: redukuje globalnie koszty transakcyjne oraz redukuje tradycyjne geograficzne niekorzyści, szczególnie te związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz