Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie - strona 1 Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie - strona 2 Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MVNO - Wirtualni operatorzy komórkowi
 
 
Jeszcze do niedawna rozpoczęcie działalności w sektorze telefonii komórkowej wiązało się z ogromnymi inwestycjami. Trzej polscy operatorzy cyfrowej telefonii najpierw uzyskali koncesje, następnie wybudowali swoje sieci, po czym zmuszeni byli do wykupienia kolejnych koncesji, bez których nie mieliby możliwości dalszego rozwoju. Koncesje na GSM kosztowały każdego z nich od ponad 200 do blisko 350 mln euro, a wybudowanie każdej z trzech sieci GSM to kolejne wydatki w wysokości 1,1-1,4 mld USD. Za koncesję UMTS muszą zapłacić po 650 mln euro, nakłady inwestycyjne zaś niezbędne na rozwijanie systemów trzeciej generacji, to dalsze 1,4-1,6 mld euro na każdego. Kosztów takich nie muszą natomiast ponosić operatorzy wirtualni, co oznacza, że wysokie bariery wejścia do tego biznesu w zasadzie przestały istnieć. Aby zostać operatorem telefonii komórkowej nie potrzeba już ani własnej sieci, ani bezpośredniego dostępu do radiowego widma, a za zezwolenie na świadczenie tego rodzaju usług należy zapłacić zaledwie 5000 euro.
 
Przypadki współdzielenia infrastruktury znane są już od dłuższego czasu w telefonii komórkowej, np. współdzielenie masztów stacji bazowych w obszarach wymagających gęstego ich rozmieszczenia. Jednak koncepcja tzw. wirtualnego operatora komórkowego MVNO (Mobile Virtual Network Operator) to o wiele dalej posunięta współpraca. Idea takiego przedsięwzięcia jest dość prosta. Najbardziej ogólna definicja mówi, że wirtualny operator sieci ruchomej, to firma oferująca usługi telefonii mobilnej, ale nie mająca prawa do korzystania z częstotliwości i własnej radiowej sieci dostępowej. Do świadczenie usług wykorzystuje istniejącą sieć jednego bądź wielu operatorów dotychczas działających na rynku. Istnieje wiele możliwości realizacji tego założenia (tabela) i w zależności od tego która zostanie zastosowana, wyróżnia się wiele rodzajów operatorów wirtualnych. Do najbardziej zaawansowanych należą tzw. „pełni MNVO”, którzy posiadają własny kod sieci mobilnej, karty SIM, centralę komórkową, billing i platformę do tworzenia usług dodanych. Zdobywają oni dzięki temu względną niezależność cenowo - marketingową. Z drugiej strony mogą występować operatorzy, którzy występują jedynie jako odsprzedawcy aktywacji i usług operatora macierzystego, nie posiadając żadnej sieciowej infrastruktury. Dominują jednak rozwiązania pośrednie, np. kiedy operator wirtualny korzysta z centrali i kart SIM operatora macierzystego, ale ma własny billing i platformę do tworzenia usług dodanych.
 
 
Różne modele operatorów wirtualnych
 
operator - właściciel sieci
„pełny MVNO”
rozwiązanie pośrednie - zaawansowany usługodawca

(…)

…. Zmuszenie go do tego jest oczywiście niemożliwe, porozumienia będzie więc osiągalne jedynie wtedy, kiedy obie strony uznają, że jest to dla nich korzystne. Z tego prostego powodu Virgin połowę udziałów w tworzonych przez siebie „wirtualnych” firmach komórkowych oddaje operatorom, którzy użyczają swoich sieci.
 
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty wydał pozwolenia już dla ponad dwudziestu wirtualnych…
… operatora komórkowego (MNO) umożliwia mu zdecydowanie szybsze i bardziej efektywne reagowanie na wymagania rynku, szczególnie w zakresie tzw. usług dodanych. Przychody operatorów wirtualnych pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży aparatów telefonicznych, opłat za korzystanie z ich serwisów, oraz wpływów z handlu elektronicznego. Na sukces w tym biznesie mogą więc liczyć głównie przedsiębiorstwa…
…, jakie mogą zaoferować wirtualni operatorzy swoim abonentom, to możliwość większego wyboru bezprzewodowych usług, oraz niższe ceny połączeń. Ich obecność sprzyjać może osiąganiu lepszej segmentacji i penetracji rynku, oraz optymalizacji wykorzystania pojemności sieci komórkowych.  
Pojawienie się operatorów wirtualnych otwiera nowe perspektywy uzyskiwania przychodów przez sieci telefonii cyfrowej, ale też stwarza…
…, wzrost konkurencji pod względem jakości obsługi klienta, a nawet ryzyko utraty własnej bazy klientów. Z drugiej strony, z uwagi na coraz większe nasycenie rynku usługami telefonii komórkowej, oraz zmniejszający się średni przychód z abonenta, możliwość hurtowej sprzedaży czasu połączeń wydaje się atrakcyjna, może bowiem przynieść wzrost przychodów operatorów sieci nawet o kilkanaście procent. Oczywiście…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz