Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw - strona 1 Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw - strona 2 Źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
STRESZCZENIE
W referacie przedstawię źródła przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Na początku przytoczyłam definicje konkurencyjności , ponieważ koncepcja przewagi konkurencyjnej jest próbą osiągnięcia właśnie konkurencyjności z punktu widzenia przedsiębiorstwa. W dalszym punkcie przedstawiam czynniki wpływające na możliwości konkurowania przedsiębiorstwa: czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Dla efektów osiągania konkurencyjności obydwie grupy czynników są tak samo ważne.
W czynnikach mikroekonomicznych skupiłam się na niektórych elementach łańcucha wartości w polskich przedsiębiorstwach. Na początku omawiania tych czynników wyjaśniam koncepcję źródła przewagi konkurencyjnej. Porter źródło tej przewagi widzi w łańcuchu wartości firmy. W dalszych punktach prezentuję :
Doskonałość operacyjną, jej element - logistykę będącą możliwością rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także strategię obsługi klienta Zasoby polskich przedsiębiorstw jako potencjalne źródło przewag konkurencyjnych , zastanowię się czy strategie polskich firm koncentrują się na zasobach, a także na umiejętnościach jako na dźwigni konkurencyjności
Czy przywództwo produktowe jest aktualnym źródłem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, czy tylko potencjalnym
W drugiej części mojej pracy wyliczę uwarunkowania makroekonomiczne jako źródła przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw. Z czynników makroekonomicznych przedstawię:
Politykę ekonomiczną jej możliwości poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, na podstawie poprzednich programów rządowych jak np. "Strategia dla Polski". Próby poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, szanse związane z rozwojem innowacyjności przez rząd.
Politykę podatkową , wpływ podatków na konkurencyjne zachowania polskich podmiotów gospodarczych.
Politykę monetarną , jej założenia dla wzmacniania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
Politykę handlu zagranicznego Regulacje prawne Polski rynek kapitałowy ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Koncepcja przewagi konkurencyjnej nieodłącznie wiążę się z pojęcie konkurencyjności. Konkurencyjność jest we współczesnej ekonomii dyskusyjne i wieloznacznie rozumiana. W myśl najprostszego określenia konkurencyjnym staje się wytwórca, jeżeli jest w stanie z powodzeniem rywalizować z konkurentami. A oto kilka definicji konkurencyjności.
Definicja konkurencyjności wg UE: zdolność firm do podtrzymywania swojej bazy zaspokajania potrzeb klientów i konsumentów przez bardziej sprawną podaż towarów i usług na coraz lepszych warunkach cenowych i pozacenowych.(Panorama of UE Industry 1997. Competitive Companies, Brussels 1997).


(…)

… konkurencyjności polskich przedsiębiorstw powinno być zwalczanie inflacji wszelkimi możliwymi sposobami. Może to zrobić tylko państwo. Na rentowność polskich przedsiębiorstw eksportowych wpływ ma polityka kursu walutowego. Kurs złotego powinien być w miarę stabilny. Aprecjacja złotego powoduje spadek opłacalności eksportu.
LIBERALIZACJA HANDLU Otwarcie gospodarki polskiej na świat w latach 1990-1991 spowodowało…
…. Do działań , które mogą przynieść pożądane skutki innowacyjne w dłuższym okresie należą: 1.wzrost nakładów na naukę, zwiększenie zakresu i podniesienie poziomu badań naukowych oraz prac badawczo rozwojowych. 2. rozwój tych sektorów gospodarki , które dzięki wysokiej technice i zaawansowaniu technologicznemu mają szczególne znaczenie dla postępu technicznego 3.rozbudowa infrastruktury oraz kreowanie…
… podlegającej procesom globalizacji , co jest obecnie doświadczeniem gospodarki polskiej , coraz łatwiej pozyskać podstawowa zasoby. Tym samym przewagi konkurencyjne budowane są w oparciu o umiejętne komponowanie , łączenie zasobów ze sobą oraz w oparciu o umiejętności niż przewagi nad konkurentami w zakresie ilości posiadanych zasobów. Firma mająca ambicję mocnego konkurenta musi funkcjonować efektywnie…
… na zapewnienie trwałego i efektywnego rozwoju gospodarki. Polska zaliczana jest do grupy krajów opóźnionych w rozwoju (tzw. Late-comers countries).Jeśli Polska chce zmniejszyć dystans dzielący ją od krajów wysoko rozwiniętych musi rozwijać się znacznie szybciej .Walka z czasem wymaga przemyślanej polityki rozwojowej. Zespół pod kierunkiem Grzegorza W. Kołodko opracował "Strategię dla Polski" program ten stał…
… do bardziej efektywnych sposobów zastosowania. Polski rynek kapitałowy znajduje się w stanie ciągłego rozwoju. W roku 1997 nowa ustawa o publicznym obrocie wprowadziła instrumenty pochodne oraz kontrakty terminowe, było to niezbędnie jeżeli do naszego kraju ma napływać kapitał zagraniczny. Obok giełdy funkcjonuje Centralna Tabela Ofert - regulowany rynek pozagiełdowy. Regulacją oraz nadzorem zajmuje się Komisja Papierów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz