Konkurencja, konkurencyjność, potencjał konkurencyjności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konkurencja, konkurencyjność, potencjał konkurencyjności - strona 1 Konkurencja, konkurencyjność, potencjał konkurencyjności - strona 2

Fragment notatki:


Konkurencja zjawisko, polegające na tym, że uczestnicy rynku rywalizują między sobą w dążeniu do osiągnięcia tych samych celów. Co oznacza, że starając się osiągnąć swoje cele utrudniają osiąganie ich innym.
Arena Konkurencji- przestrzeń rywalizacji: rynkowa (osobno między sobą konkurują strony reprezentujące popyt, oraz reprezentujący podaż)
Podmiot konkurencji- Kim są rywale (bloki państw, gospodarki narodowe, firmy, jednostki wewnątrz firm, osoby w firmie)
Zakres- granice obszaru objętego konkurencją
Charakter- czy jest to konkurencja doskonała, czy nie
Intensywność- skala działań jakie powinny być wykonane, aby firma zapewniła sobie warunki realizacji celów.
Konkurencyjność - cecha podmiotów działających na rynku, wyrażająca zdolność do osiągania postawionych sobie celów na arenie konkurencji.
Czynnikowa/ wynikowa; operacyjna/systemowa; ex post/ ex ante; statyczna/ dynamiczna;
Poziom konkurencyjności- porównanie faktycznych rezultatów z założonymi, oczekiwanymi. Wyróżnia się: normalny poziom konkurencyjności, mniej niż normalny, więcej niż normalny. W przedsiębiorstwie występują różne grupy interesariuszy (osoby w różny sposób powiązane z przedsiębiorstwem właściciele, pracownicy, dostawcy, klienci). W zależności od punktu widzenia każda grupa ma inne oczekiwania wobec firmy. Co znaczy że na poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa składają się poziomy poszczególnych grup.
Aby odpowiednio zarządzać konkurencyjnością należy postrzegać ją jako system, poprzez który firma dąży do osiągania celów. Elementy systemu konkurencyjności Otoczenia przedsiębiorstwa- zdarzenia, obiekty, sytuacje, które działają na konkurencyjność, ale nie należą do struktury przedsiębiorstwa. Dzieli się na otoczenie ogólne i otoczenie konkurencyjne. Otoczenie ogólne - zbiór czynników o charakterze makro: System społeczno- polityczny; obowiązujące prawo; sytuacja ekonomiczna; polityka rządu w zakresie konkurencji; polityka instytucji międzynarodowych; międzynarodowe porozumienia; sytuacja polityczna; warunki demograficzne; warunki naturalne; warunki kulturowe; ogólne zasoby technologii
Otoczenie konkurencyjne - za Porterem, siły kształtujące konkurencję w danym sektorze: konkurenci; bariery wejścia; dostawcy; nabywcy; substytuty Elementy strukturalne, podsystem systemu konkurencyjności Potencjał konkurencyjności - Ogół zasobów materialnych i niematerialnych wymaganych aby przedsiębiorstwo mogło konkurowana arenie konkurencji. Zasoby to wszystko co pozostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa Do potencjału zalicza się tylko te zasoby, które przyczyniają się do tworzenia wartości oczekiwanych przez interesariuszy.(nawiązanie do teorii łańcuchów wartości). Wg Mc Kinsey wartość jest tworzona przez 6 grup działań, kolejne etapy produkcji (wiedza techniczna, projektowanie, wytworzenie, marketing, dystrybucja, serwis). Natomiast Porter rozwinął tą teorię. Łańcuch firmy jest częścią łańcucha w sektorze gospodarki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz