opracowanie pytań egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie pytań egzamin  - strona 1 opracowanie pytań egzamin  - strona 2 opracowanie pytań egzamin  - strona 3

Fragment notatki:


Elementy systemu konkurencyjności Otoczenia przedsiębiorstwa- zdarzenia, obiekty, sytuacje, które działają na konkurencyjność, ale nie należą do struktury przedsiębiorstwa. Dzieli się na otoczenie ogólne i otoczenie konkurencyjne. Otoczenie ogólne - zbiór czynników o charakterze makro: System społeczno- polityczny; obowiązujące prawo; sytuacja ekonomiczna; polityka rządu w zakresie konkurencji; polityka instytucji międzynarodowych; międzynarodowe porozumienia; sytuacja polityczna; warunki demograficzne; warunki naturalne; warunki kulturowe; ogólne zasoby technologii
Otoczenie konkurencyjne - za Porterem, siły kształtujące konkurencję w danym sektorze: konkurenci; bariery wejścia; dostawcy; nabywcy; substytuty Elementy strukturalne, podsystem systemu konkurencyjności Potencjał konkurencyjności - Ogół zasobów materialnych i niematerialnych wymaganych aby przedsiębiorstwo mogło konkurowana arenie konkurencji. Zasoby to wszystko co pozostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa Do potencjału zalicza się tylko te zasoby, które przyczyniają się do tworzenia wartości oczekiwanych przez interesariuszy.(nawiązanie do teorii łańcuchów wartości). Wg Mc Kinsey wartość jest tworzona przez 6 grup działań, kolejne etapy produkcji (wiedza techniczna, projektowanie, wytworzenie, marketing, dystrybucja, serwis). Natomiast Porter rozwinął tą teorię. Łańcuch firmy jest częścią łańcucha w sektorze gospodarki. Przewaga konkurencyjna - Takie wykorzystanie potencjału, które umożliwia generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej, co prowadzi do powstania wartości dodanej. Definicja odnosi się do ogółu przedsiębiorstwa, na który składają się cząstkowe przewagi powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa na różnych arenach. (różni interesariusze) Nabywcy postrzegają przewagę najwęziej. Interesuje ich tylko sam produkt, ważne żeby był jak najatrakcyjniejszy. Dla właścicieli liczy się przewaga ogólna (liczą się też koszty).
Instrumenty konkurowania to środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej oferty rynkowej. Występują różne instrumenty w zależności od aren konkurencyjności. 1 instrumenty „na wejściach” - kształtowanie warunków do kreowania nowej wartości. Gromadzenie zasobów prowadzi do powiększenia potencjału (maksymalizacja efektywności pozyskanych zasobów, wartość/ cena ma być maks)
2 instrumenty „na wyjściach” działania polegające na potwierdzeniu atrakcyjności (wartości) oferty, prowadząc do aktu sprzedaży. (maksymalizacja dochodu ze sprzedaży). Uświadamianie potencjalnym nabywcom aspektów składających się na wartość oferty. 3 instrumenty „ arena rynku przedsiębiorstw” Nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Instrumenty te są stosowane przez przedsiębiorstwa, które liczą na poprawę swojego wizerunku, czyli „chcą się sprzedać” pozyskać inwestora, prawo do realizacji części łańcucha innego przedsiębiorstwa, partnera do aliansu. Celem jest informowanie i podkreślanie zasobów przedsiębiorstwa. Atutami mogą być zasoby należące do potencjału konkurencyjności.

(…)

… zgłaszają swoje potrzeby, pokazują gdzie należy lokować siły i środki produkcji, żeby osiągnąć zysk.
*Hayek widział równowagę gospodarczą w sposób dynamiczny, cała teoria konkurencji doskonałej jest nieprawdziwa-spełnienie jej założeń byłoby niemożliwe i niepotrzebne
*krytykuje tez pośrednio teorie konkurencji monopolistycznej(krytyka teorii leżącej u podstaw konkurencji doskonałej)[wiedza producentów…
… firmie trend jest wolniejszy niż w otoczeniu]
-metoda delficka(zapytania wysyłane do ekspertów na które udzielają oni odpowiedzi)
>scenariuszowe-mogą wystąpić niespodziewane zmiany, brak ciągłości zmiany.
-scenariusz możliwych zdarzeń(Scenariuszach możliwych zdarzeń skupiają się na wydarzeniach możliwych w przyszłości. Przedstawiają siłę oddziaływania wyszczególnionych czynników na dane przedsiębiorstwo…
… dostawców i odbiorców. Metody Wycinkowe:
-Benchmarking- Metoda benchmarking-u polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży, oraz kopiowanie sprawdzonych wzorów. Porównywanie takie stosowane jest od dawna, stąd niektórzy autorzy wskazują, iż benchmarking nie jest metodą zasługującą na szczególną uwagę. Stosując benchmarking próbuje się wyeliminować podstawowy problem porównań - niemożność bycia lepszym niż ten, od kogo zapożyczamy rozwiązania. Benchmarking to proces systematycznego porównywania własnej firmy z innymi, albo porównywania ze sobą różnych działów przedsiębiorstwa, aby ustalić jaki jest jego stan obecny i czy potrzebna jest jakaś zmiana. Zwykle poszukiwane są przykłady wykazujące najwyższą efektywność działania w danym obszarze, co pozwala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz