opracowanie pytan egzamin sciaga w2003

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie pytan egzamin sciaga w2003 - strona 1 opracowanie pytan egzamin sciaga w2003 - strona 2

Fragment notatki:


Elementy systemu konkurencyjności : Otoczenia przedsiębiorstwa- zdarzenia, obiekty, sytuacje, które działają na konkurencyjność, ale nie należą do struktury przedsiębiorstwa. Dzieli się na otoczenie ogólne i otoczenie konkurencyjne. Otoczenie ogólne - zbiór czynników o charakterze makro: System społeczno- polityczny; obowiązujące prawo; sytuacja ekonomiczna; polityka rządu w zakresie konkurencji; polityka instytucji międzynarodowych; międzynarodowe porozumienia; sytuacja polityczna; warunki demograficzne; warunki naturalne; warunki kulturowe; ogólne zasoby technologii. Otoczenie konkurencyjne - za Porterem, siły kształtujące konkurencję w danym sektorze: konkurenci; bariery wejścia; dostawcy; nabywcy; substytuty. Elementy strukturalne, podsystem systemu konkurencyjności : Potencjał konkurencyjności - Ogół zasobów materialnych i niematerialnych wymaganych aby przedsiębiorstwo mogło konkurowana arenie konkurencji. Zasoby to wszystko co pozostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa Do potencjału zalicza się tylko te zasoby, które przyczyniają się do tworzenia wartości oczekiwanych przez interesariuszy.(nawiązanie do teorii łańcuchów wartości). Wg Mc Kinsey wartość jest tworzona przez 6 grup działań, kolejne etapy produkcji (wiedza techniczna, projektowanie, wytworzenie, marketing, dystrybucja, serwis). Natomiast Porter rozwinął tą teorię. Łańcuch firmy jest częścią łańcucha w sektorze gospodarki. Przewaga konkurencyjna - Takie wykorzystanie potencjału, które umożliwia generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej, co prowadzi do powstania wartości dodanej. Definicja odnosi się do ogółu przedsiębiorstwa, na który składają się cząstkowe przewagi powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa na różnych arenach. (różni interesariusze) Nabywcy postrzegają przewagę najwęziej. Interesuje ich tylko sam produkt, ważne żeby był jak najatrakcyjniejszy. Dla właścicieli liczy się przewaga ogólna (liczą się też koszty). Instrumenty konkurowania to środki świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej oferty rynkowej. Występują różne instrumenty w zależności od aren konkurencyjności. 1 instrumenty „na wejściach” - kształtowanie warunków do kreowania nowej wartości. Gromadzenie zasobów prowadzi do powiększenia potencjału (maksymalizacja efektywności pozyskanych zasobów, wartość/ cena ma być maks) 2 instrumenty „na wyjściach” działania polegające na potwierdzeniu atrakcyjności (wartości) oferty, prowadząc do aktu sprzedaży. (maksymalizacja dochodu ze sprzedaży). Uświadamianie potencjalnym nabywcom aspektów składających się na wartość oferty. 3 instrumenty „ arena rynku przedsiębiorstw” Nie dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. Instrumenty te są stosowane przez przedsiębiorstwa, które liczą na poprawę swojego wizerunku, czyli „chcą się sprzedać” pozyskać inwestora, prawo do realizacji części łańcucha innego przedsiębiorstwa, partnera do aliansu. Celem jest informowanie i podkreślanie zasobów przedsiębiorstwa. Atutami mogą być zasoby należące do potencjału konkurencyjności.

(…)

… jako stanu końcowego nie dopuszczają argumentu, jako ze konkurencja to proces. 4.Teoria Austriacka *konkurencja jest dążeniem jednostek do zajęcia jak najkorzystniejszego miejsca w systemie współpracy społecznej, *konkurencja to zjawisko charakterystyczne tylko dla gospodarki rynkowej, *konsumenci zgłaszają swoje potrzeby, pokazują gdzie należy lokować siły i środki produkcji, żeby osiągnąć zysk. *Hayek…
… swoich najbliższych, *Każdy człowiek będzie próbował maksymalizować swoje bogactwo, co wpłynie na maksymalizację bogactwa całego społeczeństwa, *Niewidzialna ręka rynku- własne bezpieczeństwo i zarobek, a przez to realizacja celów, które nie były z góry założone doktryna spontanicznego/samoistnego ładu, *Konkurencja prowadzi do optymalnych wyników, do dobrobytu społecznego, *Konkurencja wyrównuje stopę…
… strategicznej(analiza danego zjawiska w otoczeniu; sposób jak ten proces zmieniał nasza firmę) Występuje: *luka zgodności[gdy trend procesu odpowiada firmie], *lika nadmiaru[gdy w naszej firmie wzrost trendu jest szybszy niż w otoczeniu], *lika niedoboru[gdy w naszej firmie trend jest wolniejszy niż w otoczeniu], -metoda delficka(zapytania wysyłane do ekspertów na które udzielają oni odpowiedzi…
… posiadanych zasobów i umiejętności. W praktyce jest ona głównie wykorzystywana w badaniu mocnych i słabych stron organizacji i jej konkurentów. Jest niezwykle pomocna w podejmowaniu decyzji o współpracy z innymi firmami, a także opracowywaniu nowych strategii wobec dostawców i odbiorców. / Metody Wycinkowe: -Benchmarking- Metoda benchmarking-u polega na porównaniu cech organizacji z konkurentami lub firmami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz