Zarządzanie relacjami jako strategia podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie relacjami jako strategia podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw - strona 1

Fragment notatki:

Jest to praca przejściowa z przedmiotu zarządzanie strategiczne. Zawiera mówienie takich pojęć jak m.in.: istota konkurencyjności przedsiębiorstw - charakterystyka i istota konkurencyjności przedsiębiorstwa. Definicja pojęcia konkurencyjności Kryteria oceny konkurencyjności przedsiębiorstw: arena konkurencji, podmioty konkurencji, przedmiot konkurencji, zasięg konkurencji, charakter konkurencji, intensywność konkurencji. Konkurencja na wejściach i konkurencja na wyjściach oraz ich odmiany i zakres. Konkurencja jako zjawisko. Definicje konkurencji w literaturze według: M. E. Porter, G. Hamel, J. B. Barney. Interesariusze przedsiębiorstwa to: właściciele udziałów lub akcji, klienci, nabywcy, pracownicy, niektórzy dostawcy. Każda z tych grup może wyróżnić trzy rodzaje konkurencyjności:
konkurencyjność normalną, konkurencyjność mniej niż normalną, konkurencyjność więcej niż normalną, Znaczenie zasobów niematerialnych dla pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wiedza, kultura organizacyjna, reputacja przedsiębiorstwa, marki produktów, sieci relacji, prawa własności intelektualnej. Wybrane strategie konkurencji: strategia niskich kosztów (wraz ze źródłami przewagi kosztowej przedsiębiorstwa), strategia dyferencjacji.

Rozdział I
Istota konkurencyjności przedsiębiorstw
Charakterystyka i istota konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Każde przedsiębiorstwo musi konkurować z innymi firmami o zainteresowanie klienta. Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami jest zjawiskiem normalnym w gospodarce rynkowej. Dlatego każda firma stara się być bardziej konkurencyjna, co najczęściej oznacza produkcję coraz lepszych produktów i świadczenie usług lepiej dopasowanych do potrzeb klienta. W ogólnym znaczeniu konkurencyjność daje szansę zdobycia przewagi, stworzenia najlepiej prosperującej firmy na rynku. Jednak czy to wystarczy?
Zdefiniujmy zatem pojęcie konkurencyjności, określmy jej zasięg, cechy i jej determinanty.
Pojęcie konkurencyjności można zdefiniować jako zdolność przedsiębiorstwa do funkcjonowania w danej branży w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Im większa konkurencyjność tym pozycja przedsiębiorstwa na rynku jest pewniejsza a jego funkcjonowanie mniej narażone na bodźce zewnętrzne i niepomyślną koniunkturę.
Konkurencja może być rozpatrywana według różnych kryteriów. Są to:
Arena konkurencji,
Podmioty konkurencji,
Przedmiot konkurencji,
Zasięg konkurencji,
Charakter konkurencji,
Intensywność konkurencji.
Areną konkurencji nazywana jest przestrzeń, w której zachodzi zjawisko konkurencji między określonymi podmiotami.
W oparciu o kryterium areny możemy podzielić konkurencję na rynkową i poza rynkową.
Pierwsza z nich ma miejsce między uczestnikami rynku po stronie popytu i podaży.
Arenę konkurencji możemy rozpatrywać na trzech poziomach:
na poziomie konkretnych rynków, których granice wyznaczane są danego rodzaju potrzebami i popytem na dobra służące do zaspokajanie tych potrzeb,
sektorów rynków, które obejmują podmioty wytwarzające dobra i usługi będące ich sybstytutami,
grup strategicznych, które tworzą podmioty stosujące podobne lub identyczne sposoby i instrumenty konkurowania.
Kolejną istotną cechą jest kryterium podmiotu konkurencji, które określa kim są
konkurujący między sobą. Przyjmując taki punkt widzenia można wyróżnić konkurencję między:
państwami ( NAFTA, UE, OPEC)
gospodarkami (rynek zbytu/zaopatrzenia, konkurowanie państw o BIZ lokalizowane na ich terenie)
przedsiębiorstwami
jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firm
poszczegól

(…)

… konkurencyjności, jak na przykład: M. E. Porter, G. Hamel, J. B. Barney, w swoich publikacjach analizują szeroko różnorakie aspekty i uwarunkowania konkurencyjności.
Jedną z niewielu funkcjonujących w literaturze definicji konkurencyjności zaproponowano na Światowym Forum Ekonomicznym w Lozannie w 1994 roku. Mówi ona, że to „ … zdolność kraju lub przedsiębiorstwa do tworzenia większego bogactwa niż konkurenci…
… kosztów
Strategia ta, nazywana też strategią przywództwa kosztowego lub strategią czołowej pozycji kosztowej, jest nastawiona na minimalizację kosztów całkowitych i przyciągnięcie nabywców ceną niższą od ceny stosowanej przez konkurencję. Strategia niskich kosztów została spopu­laryzowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku m.in. przez Boston Consulting Group i jej krzywą doświadczeń. Dzięki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz