Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE - strona 1 Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE - strona 2 Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Koszalińska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE Najważniejsze bariery rozwoju terenów wiejskich w Polsce i sposoby ich likwidacji
Ekonomia II, gr. 07
Koszalin 2002 r.
Spis treści:
Wprowadzenie 2
Rozdział I
Rolnictwo polskie w aspekcie integracji z UE (ujęcie ogólne) 3
Struktura agrarna wsi polskiej 4
Indywidualne gospodarstwa rolne 4
Sektor państwowy 6
Struktura agrarna wybranych krajów Unii 7
Mocne i słabe strony produkcji rolnej w Polsce 9
Mocne strony produkcji rolnej w Polsce 9
Słabe strony produkcji rolnej w Polsce 11
Rozdział II
Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa związane z wejściem Polski do UE 13
Korzyści integracji z Unią Europejską 13
Koszty integracji z Unią Europejską 14
Dostosowanie polskiego rolnictwa do członkostwa w Unii Europejskiej 14
Harmonizacja polskiego prawa rolnego z prawem unijnym 15
Ochrona środowiska wiejskiego 16
Zakończenie 17
Dodatek - FORMA SKRÓCONA REFERATU 18
Bibliografia
WPROWADZENIE
Starania Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej oficjalnie rozpoczęły się 8 kwietnia 1994r. Rolnictwo postrzegane jest jako jeden z kluczowych problemów mogących opóźnić integrację z krajami UE. Wspólna Polityka Rolna prowadzona od początku lat sześćdziesiątych w krajach członkowskich Unii spowodowała przebudowę ich rolnictwa. Rolnictwo polskie, pozbawione trwałej, stabilnej polityki państwa, pod względem wielu wskaźników istotnie różni się od rolnictwa krajów członkowskich. Do głównych różnic należy zaliczyć duży udział osób zatrudnionych w rolnictwie, dużą ilość gospodarstw karłowatych, małą wydajność pracy oraz niski poziom rolniczego wykształcenia właścicieli gospodarstw. Polskie rolnictwo pozostaje więc w tyle, pod względem wydajności i zaspokajania potrzeb żywnościowych społeczeństwa, za krajami Unii. Trwają negocjacje mające na celu ustalenie warunków, które musi spełnić Polska aby stać się pełnoprawnym członkiem UE. W stosunku do rolnictwa pojawiają się dwie koncepcje. Z jednej strony mówi się o długim okresie przejściowym, w którym polskie rolnictwo będzie chronione i restrukturyzowane, z drugiej strony wyrażane są opinie, że okres przejściowy opóźni tylko i tak spóźnione reformy co tylko spowolni reorganizację rolnictwa i jego restrukturyzację.

(…)

… stanowią 8,8% ziemi wykorzystywanej rolniczo (1,6mln ha), z czego 1,2mln ha zajmują gospodarstwa Skarbu Państwa. Podstawową formę zagospodarowania gruntów Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) stanowi dzierżawa. W ten właśnie sposób według stanu na koniec czerwca 1997 roku zagospodarowano 2920 tys. ha, co stanowi blisko 3/4 powierzchni gruntów wchodzących w skład Zasobu. Korzystając…
… ten został przygotowany przez AWRSP. Po przeanalizowaniu wyników programu pilotażowego Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa uważa, że na gruntach Skarbu Państwa należy rozpocząć proces tworzenia gospodarstw rolniczych o średniej wielkości - od kilkudziesięciu do ponad 100 ha w rejonach o dużym udziale gruntów państwowych. Osadnictwo takie umożliwi zagospodarowanie tych gruntów państwowych, które z powodu…
… na intensywną, wyspecjalizowaną produkcję towarową, nie wpłynęło na silne przekształcenie środowiska i krajobrazu. Umożliwia to rozwój nie tylko rolnictwu ekologicznemu, ale także działalności usługowej uzupełniającej, bądź zastępującej produkcję rolną, jak np. agroturystyka. 2.2. Słabe strony produkcji rolnej w Polsce
Do czynników obniżających konkurencyjność polskiego rolnictwa należą:
Wysokie zatrudnienie…
…, ograniczenie ryzyka handlowego producentów rolnych (większa stabilność cen), wzrost cen niektórych produktów - zbliżenie cen towarów rolno-spożywczych w Polsce do poziomu cen w UE. Wzrost liczby nowych miejsc pracy oraz powstanie pozarolniczych źródeł dochodów (agroturystyka, usługi, drobny przemysł, rzemiosło itp.).
1.2. Koszty integracji z Unią Europejską
Integracja Polski z Unią Europejską oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz