Proces globalizacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces globalizacji - strona 1 Proces globalizacji - strona 2 Proces globalizacji - strona 3

Fragment notatki:

Proces globalizacji ma swoich zwolennikow i przeciwnikow. Globalisci traktuja ten proces jako zwienczenie rozwoju gospodarki rynkowej u podstaw, ktorej lezy szeroko rozumiana wolnośc gospodarcza oraz bezpieczeństwo własnościowe. U podłoza zjawiska globalizacji lezy wiele czynników. Można wyróżnić 2 duze ich grupy: czynniki otoczenia miedzynarodowego oraz czynniki związane z rozwojem danego przedsiębiorstwa i podejmowanymi w nim decyzjami strategicznymi. Do pierwszej grupy zalicza się takie czynniki jak:zmiany technologiczne determinujące decyzje inwestycyjne w sferze produkcji oraz prac badawczo-rozwojowych, zmiany form konkurencji, zmiany uwarunkowań ekon, społecznych i politycznych, różnicowanie się popytu, form interwencji państw, zmierzających do ochrony własnego rynku i producentów. Drugą dużą grupę czynników wpływających na procesy globalizacji są czynniki wew,tzn.tkwiące w samym przedsiębiorstwie, zaliczamy tu: charakter dzialalności przeds, rodzaj wytwarzanego produktu, proces wytwarzania. Na decyzje o globalizacji dzialalności wplywają także: dążenie do uzyskiwania korzyści z max.skali produkcji, zwiększanie siły rynkowej przedsieb. W warunkach globalizacji nowe technologie -głównie w telekomunikacji i transporcie-umożliwają międzynarodowy przepływ towarów,kapitału, ludzi czy usług w większej skali, niż kiedykolwiek w przyszłości. Współpraca taka umożliwia szybszy rozwój gosp, społeczeństwa, które uczestniczą w jej procesach, prowadzi do specjalizacji. Ludzie, firmy, państwa będą wytwarzać to, co potrafią robić najlepiej i najtaniej, przez lepsze wykorzystanie wiedzy, kapitału, pracy i surowców naturalnych. Globalizacja gospodarki umożliwiając szybszy rozwój gosp, wzrost dochodów i poziomu życia wzbudza również niepokój. Warunki globalizacji zmuszają do wzmożonej pracy, konkurencyjności nas samych wobec innych podmiotów gosp,czy osób odgrywa kluczowa rolę. Stanowi też zagrożenie dla istniejących kultur, wiąze się z migracją (przemieszczaniem) ludzi. Kraje wysokorozwinięte i zaawansowane technologicznie boją się konkurencyjnych (tańszych) wyrobów państw uboższych. W krajach gdzie technologia rozwinięta w mniejszym stopniu wystepuje zjawisko taniej siły roboczej, któ®a jest zagrożeniem dla rynków pracy krajów bardziej rozwiniętych. W warunkach tych-część produkcji zostanie przeniesiona do państwa o niższych kosztach pracy, a napływ emigrantów z biedniejszych krajów spowoduje częściowe odebranie pracy „lokalnym” społecznościom.
Konsumenci na całym świecie chcą kupować dobre i tanie produkty. Można to uzyskać przez międzynarodową współpracę gospodarczą, znoszenia barier celnych, wyznaczania specjalizacji umożliwiającej wzrost efektywności oraz konkurencyjności zmuszającej do zwiększenia wydajności. Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy krajów dopiero rozwijających się obawiają się produktów „nowocześniejszych” z państw wysokorozwiniętych, produktów wytworzonych na bazie nowszej technologii, przez co bardziej konkurencyjnych.


(…)

… doprowadzając do kryzysu tożsamości kulturowej. Wielkie korporacje osiągają w ten sposób swój cel, stworzenia jednej narodowości świata, jednolitej „Szarej masy”, łatwej do manipulowania.
GLOBALIZACJA ZAGROŻENIEM DLA HUMANIZMU I WARTOŚCI KULTURY MIĘDZYLUDZKIEJ
Globalizacja zaostrzając konkurencje, osłabiając f-cje państwa i instytucje demokracji staje w sprzeczności w wieloma wartościami społecznymi…
… i blokować naturalne skłonności konsumentów do preferowania różnorodności. Upodobnienie się gustów konsumentów osiąga się poprzez dominację w telewizji i kinie filmów amrykańskich i amerykańskiego modelu życia, również upowszechniania reklam podtrzymujących jeden styl życia, jeden styl kultury. Korporacje wykorzystuja reklame i cały system medialny do oddziaływania na podświadomość klienta, kredując nowy…
…. Największe transnarodowe korporacje szukają najbardziej efektywnych technik manipulowania konsumentem. Supremarkety zastępują kościoły. Rozbudzony konsumpcjonizm spowodował ze obecnie wśród celów społecznych na pierwszym miejscu jest pieniądz i kariera zawodowa. Pogłębia się przepaść między ludźmi bardzo bogatymi a biednymi, społeczeństwo staję się czysto konsumpcyjne, pazerne. Zmniejsza się poczucie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz