Problematyka międzynarodowa - strona 3

Rada Europy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1246

Rada Europy jest międzynarodową organizacją powołaną 5 maja 1949 przez dziesięć państw Europy. Jest pierwszą, utworzoną po wojnie organizacją, zajmujacą się wspieraniem jedności i współpracy w Europie. Obecnie skupia ona 41 krajów. Geneza Rady Europy Sytuacja polityczna, społeczna, ekonomiczna i m...

Społeczeństwo polskie przed wejściem do UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Społeczeństwo polskie przed wejściem do Unii Europejskiej. Międzynarodowa integracja. Pojęcie międzynarodowej integracji ekonomicznej pojawiło się zasadniczo w latach trzydziestych XX w., a zostało rozpowszechnione po II wojnie światowej, w związku z tworzonymi w tym czasie organizacjami integracy...

Szanse i zagrożenia po wejściu Polski do UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Polska jest krajem przekształcającym - za cenę ogromnego wysiłku całego narodu - struktury państwa, gospodarki i życia społecznego dla sprostania wyzwaniom, które niesie wiek XXI. Stwarzają one dla nas ogromne szanse, ale również wielkie zagrożenia. Każda orientacja, środowisk czy ugrupowanie polity...

Turystyka w negocjacjach z UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI TURYSTYKA W NEGOCJACJACH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ Stan aktualny i perspektywy SPIS TREŚCI Wstęp 3 Działania na rzecz harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w sektorze usł...

UE - najważniejsze fakty 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

„Biała księga” program tworzenia jednolitego rynku europ. przygot. w 85 r. Komisja Wspólnot Europ. pod przewodn. J.Delorsa. Zawierała propozycje Komisji dot.projektów 282 aktów prawnych, które miały być podstawa wprowadzenia w życie zasad swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i ludzi. Podsta...

UE - reklama czy propaganda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Dzień dobry. Chciałbym przywitać wszystkich zebranych i podziękować za przybycie i poświęcenie mi swojego cennego czasu. Nazywam się xxx i chciałbym się dzisiaj wypowiedzieć na temat: „Unia Europejska w prasie - informacja czy propaganda? Chcia...

Waluta euro

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Rok 1999 był początkiem nowej ery w życiu gospodarczym Unii Europejskiej. 1 stycznia tego roku weszła bowiem w życie Unia Gospo­darcza i Walutowa (Economic and Monetary Union - EMU), w ramach której wprowadzono nową, wspólną dla wszystkich członków UWG, wa­lutę - EURO. Docelowo zastąpiła ona waluty ...

Wolna konkurencja podstaw funkcjonowania rynku UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

WOLNA KONKURENCJA - PODSTAWĄ FUNKCJONOWANIA JEDNOLITEGO RYNKU Polityka konkurencji służy stworzeniu i utrzymaniu systemu uczciwej konkurencji pomiędzy uczestnikami rynku gospodarczego UE. Zakazane są wszelkie porozumienia, i praktyki ...

Współczesne zależności gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Globalizacja- współczesne zależności gospodarcze, polityczne i kulturalne Globalizacja - współczesne zależności gospodarcze, polityczne i kulturalne Termin "globalizacja" ma co najmniej trzy znaczenia : a) odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków społecznych, b) oznacza nową f...

Wspólnoty europejskie a UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Geneza europejskiej współpracy politycznej po II wojnie światowej Mechanizm integracji w ramach Wspólnot Europejskich Konstrukcja Unii Europejskiej - pojęcie trzech filarów integracji II i III Filar UE - integracja polityczna (1) WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA Wspólnoty Europejskie Org...