Społeczeństwo polskie przed wejściem do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczeństwo polskie przed wejściem do UE - strona 1 Społeczeństwo polskie przed wejściem do UE - strona 2 Społeczeństwo polskie przed wejściem do UE - strona 3

Fragment notatki:

Społeczeństwo polskie przed wejściem do Unii Europejskiej.
Międzynarodowa integracja.
Pojęcie międzynarodowej integracji ekonomicznej pojawiło się zasadniczo w latach trzydziestych XX w., a zostało rozpowszechnione po II wojnie światowej, w związku z tworzonymi w tym czasie organizacjami integracyjnymi w Europie Zachodniej. Idea integracji, rozumiana jako proces scalania odrębnych organizmów gospodarczych, w wyniku czego powstaje nowy jednolity system /lub zharmonizowany, o zbliżonych zasadach działania/ występowała oczywiście niemal zawsze. Przez wiele lat była ona realizowana najczęściej poprzez podporządkowanie słabszych organizmów silniejszym, a głoszone koncepcje miały najczęściej za zadanie uzasadnić celowość polityki podporządkowania słabszych partnerów silniejszym. Również poczucie wspólnoty kulturowej i cywilizacyjnej narodów Europy ma długą tradycję intelektualną. Wynikało ono w dużej mierze z łączącego ludność tego obszaru systemu wartości mającego swe podstawy we wspólnej dla nich religii. Chrześcijaństwo, obecne przez długi czas we wszystkich dziedzinach życia indywidualnego i zbiorowego kształtowało zasady postępowania i normy moralne. Jednolity język liturgiczny jakim była łacina, stał się instrumentem , przy pomocy którego rozpowszechniały się również świeckie treści i idee, osiągnięcia naukowe. Początki Unii Europejskiej sięgają lat czterdziestych, kiedy Jean Monnet zaproponował utworzenie ponadnarodowej instytucji, która później przybrała nazwę Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. EWWiS powstała na mocy traktatu podpisanego w 1951r. w Paryżu i celem jej było istnienie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego sześciu państw członkowskich. W 1957r. na mocy Traktatu Rzymskiego powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM). Na mocy Traktatu o fuzji z 1967r. trzy samodzielne pod względem prawnym Wspólnoty Europejskie przyjęto określać jako „Wspólnota Europejska”.
W 1986r. podpisano Jednolity Akt Europejski (JAE), reformujący system Wspólnoty Europejskiej, a w 1992r. Traktat w Maastricht o Unii Europejskiej. W 1997r. podpisano Traktat Amsterdamski, który służył modyfikacji i uzupełnieniu Traktatu z Maastricht. Unia Europejska to porozumienie 15 krajów, które nie rezygnując ze swej tożsamości narodowej, chcą ze sobą jak najściślej współpracować. Do najważniejszych celów Unii należą: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego, ochrona wolności, praw i interesów obywateli oraz zacieśnianie związku między narodami Europy, w którym decyzje podejmowane są na szczeblu najbliższym obywatelowi. Obecnie Unię Europejską tworzą: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja.

(…)

… innych państw, ich życia, pracy i praw na naszych wspólnotach lokalnych. Premier Rządu Leszek Miller zapowiadał, że będzie rzetelnie informował społeczeństwo o procesie integracji Polski z Unią Europejską.. W tym celu powołano Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), Centrum Informacji Europejskiej (CIE), Regionalne Centra Informacji Europejskiej (RCIE), stworzono wiele programów edukacyjnych…
… się w głosowaniu za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przeciwko głosowałoby jedynie 20 proc. Potencjalnych uczestników referendum. Według badań „Rz” od grudnia 2001 roku liczba zwolenników integracji zmalała o 3 proc., ale odsetek przeciwników nie zmienił się. Choć w ciągu ostatnich miesięcy zdarzało, że poparcie dla integracji wśród wszystkich badanych (a więc nie tylko wśród tych, którzy chcą głosować…
… referendum. Wydaje się jednak, że sprawa referendum odwraca uwagę opinii publicznej od kwestii dużo ważniejszej dla sukcesu Polski w Unii Europejskiej, to znaczy przygotowania Polaków do funkcjonowania w warunkach jednolitego rynku europejskiego i posługiwania się instrumentami, które na tym rynku funkcjonują. To właśnie nieumiejętność określenia własnej pozycji oraz perspektyw zawodowej i życiowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz